UUTISIA VILJAKETJUSTA

Tietopaketti suunnitellusta vuoden jatkoajasta ympäristö- ja luomusitoumuksille

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 1.11.2019

Ruokavirasto on koonnut yhteen kysymyksiä ja vastauksia suunnitellusta vuoden jatkosta ympäristö- ja luomusitoumuksille.

Jatkosopimuksille on edellytyksenä, että eduskunta hyväksyy ensi vuoden talousarvion joulukuussa ja komissio maaseutuohjelman muutoksen alkuvuodesta 2020.

Viljelijät voivat todennäköisesti hakea ensi vuonna jatkoa ympäristö- ja luomusitoumuksiin sekä ympäristösopimuksiin. Jatkosopimuksia haetaan päätukihaussa, joka päättyy 15.6.2020. Jatkositoumukset ja -sopimukset ovat voimassa 30.4.2021 asti.

Kysymyksiä ja vastauksia aiheesta ruokaviraston sivuilla

Tiivistettynä ruokaviraston sivuilta ympäristösitoumuksesta

 • Keväällä 2019 suunnitellut rajoitteet eivät toteudu vuonna 2020
 • Voit jatkaa sitoumusta yhdellä vuodella vuoden 2020 päätukihaussa.
 • Korvaustasot säilyvät kaikissa toimenpiteissä ennallaan
 • Maksettavaa alan määrää ei rajoiteta aiemmasta (esimerkiksi luonnonhoitopeltonurmista maksetaan korvausta koko maassa kuten aiemmin)
 • Suojavyöhykealaa ei rajoiteta, eli kaikki vuonna 2019 suojavyöhykettä olleet alat voit ilmoittaa suojavyöhykkeenä myös vuonna 2020.
 • Voit luopua sitoumukselle valitusta lohkokohtaisesta toimenpiteestä. Et voi vaihtaa tai lisätä toimenpiteitä jatkovuoden perusteella.
 • Jos haluat luopua suojavyöhykkeen toteuttamisesta lohkoillasi, sinun pitää luopua ympäristönhoitonurmet-toimenpiteestä, jolloin luovut myös luonnonhoitopeltonurmen ja monivuotisen ympäristönurmen toteuttamisesta.
 • Yksittäiseltä lohkolta joudut palauttamaan tuen silloin, jos lohko säilyy omassa hallinnassasi vuonna 2020 ja
  •  poistat lohkon ympäristösitoumuksesta (esimerkiksi metsität lohkon)  
  • et enää toteuta sitoumuskauden mittaiseksi tarkoitettua toimenpidettä (esimerkiksi otat ilmoittamasi suojavyöhykkeen viljelyyn)
 • Huomaa! Lohkon hallinnan vaihtuessa, monivuotista toimenpidettä (esimerkiksi suojavyöhyke) ei tarvitse jatkaa. Sen päättämisestä ei aiheudu seuraamusta edelliselle viljelijälle