UUTISIA VILJAKETJUSTA

Viimeiset päivät satokyselyn verkkovastaamisessa

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 29.10.2019

Luonnonvarakeskuksen (Luke) vuosittaisen satotutkimuksen tiedonkeruu on käynnissä. Kyselyyn vastataan Luken verkkopalvelussa.

Ensimmäiset tulokset nyt kerättävistä tiedoista ovat saatavilla jo marraskuussa. Peltokasvituotannosta tietoja on saatavilla Luken verkkopalvelussa vuodesta 1920 alkaen. Kysytyistä tiedoista saadaan viljatase 2019/20 sekä uudet satomäärät kaikista neljästä viljasta. Myös syysviljojen kylvöalat kysytään ja ne julkaistaan joulukuussa.

Lokakuun alussa noin joka kahdeksas Suomen maatila (6200 tilaa) sai postissa verkkovastaamiseen tunnukset. Satotutkimuksen verkkovastaaminen päättyy torstaina 31.10. Tähän mennessä vastaukset on verkossa antanut neljännes tutkimuksessa mukana olevista tiloista. Jos tila ei ole antanut tietojaan verkkopalvelussa, tiedot kerätään puhelinhaastattelussa.

viljasato 2018

Tilaston tietoja voi tilata omaan sähköpostiin, jolloin tilastot saa heti ilmestymispäivänä käyttöönsä. Tilaston ensimmäisiä satotietoja on tulossa marraskuun lopussa. Joulukuussa saadaan arvio tämän vuoden syyskylvöaloista.

Lomakkeen ja saatteet (tavanomaiset tilat ja luomu) löytyvät Luken sivuilta:

Suomeksi:

Ruotsiksi: