UUTISIA VILJAKETJUSTA

Sateet hidastavat puintien etenemistä sekä syyskylvöjä

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 11.9.2019

Sakoluvut vaikuttavat kevätvehnillä alhaisilta kautta maan, eikä jatkuva sade paranna tilannetta.

Uudellamaalla kaurasato vaikuttaa normaalia satotasoa 10-20 % paremmalta. Myös ohrasato vaikuttaa määrällisesti tavallista korkeammalta. Hehtolitrapainot ovat alueella arvioiden mukaan hyvät. Vaikka sato-odotukset ja puitu sato on ollut korkea, ovat viljojen valkuaispitoisuudet pysyneet silti kohtuullisella tasolla. Huolta aiheuttaa kauran ja ohran jälkiversonnan vaikutus sadon laatuun. Syyskuun ukkossateet ovat vaikeuttaneet syysvehnän kylvöä, mutta ruis onnistuttiin kylvämään ongelmitta.

Varsinais-Suomessa on huomattu mallasohran valkuaisten olevan alhaiset, jos lisätyppilannoitusta ei ole annettu. Ohra kärsi karkeilla mailla kuivuudesta mikä näkyy näiden lohkojen sadossa. Muuten Varsinais-Suomessa saadaan tavallista korkeampi sato +10-40 %. Kaurakasvustot ovat olleet epätasaisia, eikä arvioiden mukaan kaikkialla päästä tavallisiin satotasoihin. Maanantaihin asti vehnän sakoluku on ollut kohtuullinen, mutta sateet laskevat lukemaan jatkuvasti. Vaikuttaisi siltä, että tänä vuonna alueelta tulee paljon rehulaatuista vehnää. Öljykasveilla rapsikuoriaisten vioitukset ovat pahoja ja alentavat satoa merkittävästi. Öljykasvikasvustot ovat olleet epätasaisia ja osa on lopettanut kukinnan vasta elokuun loppupuolella. Syyskylvöjä on tehty vähän. Ennustettu pouta laittaa puinnit etusijalle.

Myös Kymenlaaksossa on huomattu paljon jälkiversontaa kevätviljoissa. Eritoten kaura herättää alueella huolta. Vehnän sakoluvut ovat olleet alhaiset. Sateet hidastavat puintien etenemistä. Alueella vain rukiista vaikuttaa tulevan tavallista parempi sato. Muilla viljoilla satotasot ovat keskimääräisiä tai tavallista matalampia.

Satakunnassa ollaan huolissaan puintien hitaasta etenemisestä. Jatkuvat sateet ovat hidastaneet puinteja. Puimattomien kevätvehnien laatu arveluttaa asiantuntijoita. Sakoluvut voivat laskea hyvin mataliksi. Syysviljaa on alueella päästy kylvämään hyvin vähän.

Kanta-Hämeessä kaura- ja ohrasadon määrä vaikuttaa normaalisatoa 20 % korkeammalta. Syysvehnissä on ennakkotietojen mukaan korkeat sakoluvut, mutta alhaiset valkuaiset. Kauran laatu on kohtuullinen, mutta puidussa sadossa on joukossa paljon vihreitä jyviä. Tilojen välillä on suuria eroja puintien edistymisessä ja tällä alueella vielä paljon puinteja tekemättä. Sateet ovat estäneet puintien edistymistä viime päivinä ja heikentäneet varsinkin vehnien laatua. Runsaat, vaikkakin alueittain vaihtelevat sateet estävät syysvehnän kylvön tällä hetkellä.

Päijät-Hämeessä satotasot ovat kevätviljoilla tavalliset. Ohrat ovat valmistuneet tänä vuonna erityisen hitaasti. Maalajikohtaiset erot sadossa suuret: multavimmilla mailla saadaan hyviä satoja, mutta savisilla mailla sadot ovat heikohkoja.

Puintien eteneminen 5 2019

Etelä-Pohjanmaalla satonäkymät ovat normaalit ja paikoin normaalia paremmat. Sääolosuhteet hankaloittavat tällä hetkellä puinteja. Syysrukiit pääosin kylvetty ja syysvehnän kylvöt alkaneet.

Keski-Pohjanmaalla tilojen väliset sekä alueelliset erot puintien etenemisissä ovat suuret. Osalla tiloista on kaikki puitu, osalla vasta puinnit aloitteilla. Rannikkoalueella puinnit ovat pisimmällä.

Pohjois-Pohjanmaalla satotasot ovat normaaleja. Laaduissa on hajontaa ja ohra vaikuttaa kevyeltä. Tähän arvioidaan syyksi kuivuutta ja loppukauden pakkasia. Sama ongelma vaikuttaisi olevan myös kauralla.

Pohjanmaalla satotasot vaikuttavat keskimääräistä korkeammilta (+ 20-30 %). Laadut vaikuttavat tähän asti hyviltä.  Sateista johtuvat korkeat kuivauskulut huolettavat asiantuntijoita sekä alueen viljelijöitä.

Keski-Suomessa ollaan kasvukauteen nähden tyytyväisiä kaurojen ja ohrien hehtolitrapainoihin. Syysviljojen satoihin ollaan tyytyväisiä, mutta kevätviljoilla saatetaan taas jäädä tavallisista satotasoista. Syyskylvöjä tehty eteläisessä Keski-Suomessa viime viikon aikana. Syysvehnää on kylvetty viime vuotta enemmän, kun taas ruista on kylvetty hyvin vähän.

Pohjois-Savossa puitu sato on ollut laadultaan kohtalaista. Murskesäilöntään menevät viljat on saatu pääsääntöisesti puitua. Heinäkuun kuivuudesta johtuen kasvustot ovat tuleentuneet paikoitellen epätasaisesti. Viljojen valmistumisessa on eroja tilojen välillä ja paikkakunnan sisälläkin.

Pohjois-Karjalassa hehtolitrapainot ovat viljelijöiden ilmoitusten mukaan tavallista matalampia. Kasvustot ovat valmistuneet epätasaisesti. Poudanarkojen maiden kasvustot ovat olleet heikkoja. Turve- ja multavat maat näyttävät antavan parhaan sadon. Syyskylvöt viivästyvät, koska puinnit ovat esteenä kylvöille. Sateet ovat paikallisesti runsaita ja keskeyttävät puinteja.

Etelä-Karjalassa rukiin hlp on ollut korkea, mutta sakoluku matala. Kauran oli puintien alussa kevyttä, mutta painot ovat parantuneet kauden edetessä. Vehnän ja ohran painot ovat olleet hyviä. Kevätrapsi ja -rypsi huolestuttavan vihreää. Korjuu menee erittäin myöhäiseksi ja lehtivihreäpitoisuus voi jäädä korkeaksi. Syysviljojen alat putoavat 20 - 30 % viime vuodesta pitkäksi venyvän puintikauden takia.

VYR seuraa tuttuun tapaan puintien etenemistä eri puolilla Suomea. Tämä epävirallinen seuranta toteutetaan kootun asiantuntijaraadin voimin. Raatilaisilta kysellään arvioita puintien etenemisestä kunkin viikon alussa ja niiden pohjalta kirjoitettu uutisjuttu julkaistaan VYR sivuilla tiistaisin. Raatilaisina on mm. keskusliikkeiden, viljakaupan ja tuottaja- ja neuvontajärjestöjen edustajia sekä viljelijöitä