UUTISIA VILJAKETJUSTA

PTT:n ennuste: viljan hinnat laskevat yli neljänneksen viime vuodesta

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 25.9.2019

Pellervon taloustutkimus PTT kertoo maa- ja elintarviketalouden ennusteessaan ruuan hinnan nousevan tänä ja ensi vuonna. Ennusteessa povataan myös lihankulutuksen laskua ja elintarviketeollisuuden kasvua. Maatalouden yrittäjätulo jatkaa laskuaan.

Viime vuoden huippuhintojen jälkeen ovat Suomessa hinnat laskeneet reilusti, jopa yli neljänneksen. Leipäviljasato vaikuttaa tänä vuonna runsaalta, millä viime vuoden ja tämän vuoden välistä tuloeroa saadaan hieman tasattua. Rehuviljan sato on tänä vuonna kohtuullinen. Yrittäjätuloon negatiivisesti vaikuttavat viljan hinnan laskun lisäksi mm. tuotantopanosten, erityisesti rehujen ja energian, hintojen nouseminen keskimääräistä inflaatiovauhtia nopeammin.  

PTT:n ennusteiden mukaan globaali vehnän tuotanto ja kulutus ovat lähellä toisiaan. Varastot palautuvat viime kauden varastojen pienentymisen jälkeen. Maailman markkinahinnat laskisivat ennusteen mukaan.

Ennusteen mukaan maissin kulutus on selvästi tuotantoa suurempaa, mikä johtaa globaalien maissivarastojen pienentymiseen. Maissia tuotantoa korvataan ohran tuotannolla, mikä korjaa maissivajetta. Maissin hinnoissa ei ole silti odotettavissa nousua.

Soijamarkkinoilla soijan kulutus on huomattavasti tuotantoa suurempaa. Varastot pienenisivät ennusteen mukaan sekä soijan hinta nousisi maltillisesti.

Suomessa 2019/20 viljasato kasvaa selvästi kahden heikon vuoden jälkeen. Suurin kasvu on ennusteen mukaan nähtävissä vehnäsadossa. Hyvän satotason lisäksi vehnäsatoa kasvattaa poikkeavan suuri kylvöala. Myös ohrasadon määrä kasvaa. Tämä johtuu ohrapinta-alan kasvusta. Kaurasadon määrää kasvattaa viljelyalan kasvu sekä viimevuosista parantunut satotaso. Ennuste kauden 2019/20 viljan tuotannosta viime vuoteen verrattaessa on vehnällä +60 %, ohralla +11 % ja kauralla + 22 %.

Viljan hinnat seuraavat kasvanutta satoa. Hinnat laskevat varastojen kasvaessa vehnällä ja ohralla. Kauralla vienti pehmentää hieman hintojen putoamista. Ennuste 2019/20 hinnoista viime vuoteen verrattuna: vehnä -27 %, ohra -27 %, kaura -31 %.