UUTISIA VILJAKETJUSTA

Luonnonvarakeskuksen 2018-19 ennakkollinen ja 2017-18 lopullinen viljatase on julkaistu

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 13.9.2019

Viljaa tuotettiin vuonna 2018 yhteensä 2,7 miljardia kiloa. Tästä pääosa (lähes 2/3) meni eläinten ruokintaan.

Maatilojen viljavasrastot hupenivat arviolta noin 300 miljoonaa kiloa pienemmiksi 1.7.2019 mennessä, vuoden 2018 samaan ajankohtaan verrattaessa.

Vuoden 2018 sato 2,7 miljardia kiloa oli pienin sato 26 vuoteen. Viljasadosta 60 % myytiin tiloilta ulos satovuoden aikana. Eniten myytiin ohraa, jota myytiin 655 miljoonaa kiloa

Elintarvikkeiden valmistukseen käytettiin 435 miljoonaa kiloa viljaa, josta vehnää oli yli puolet. Kauran käyttö, 111 miljoonaa kiloa, on jo selvästi enemmän kuin rukiin 88 miljoonaa kiloa. Viljan vientiä oli vähiten kymmeneen vuoteen, satovuoden aikana vietiin viljoja yhteensä 400 miljoonaa kiloa. Kaura on suomalainen vientivilja. Myös vuoden 2018 kaurasadosta yli kolmannes eli 300 miljoonaa kiloa vietiin Suomesta ulkomaille. Kun kauran vienti on vakiintunutta, on muiden viljojen vientiä lähinnä niinä vuosina, jolloin niiden sato ylittää kotimaisen kulutuksen.

Viljaa tuotiin 68 miljoonaa kiloa. Viljoista eniten tuotiin vehnää, jopa 40 miljoonaa kiloa.

Viljatase 2018-19 ennakko ja 2017-18 lopullinen
Maatilojen sadonkäyttö 2018-19 ennakko ja 2017-18 lopullinen