UUTISIA VILJAKETJUSTA

Jatkuvat sateet pienentäneet syysviljojen pinta-alaa

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 24.9.2019

Syysviljojen pinta-ala jää aiotusta pinta-alasta monissa maakunnissa. Syyskylvöihin ei olla päästy märkyyden sekä pitkittyneiden puintien takia.

Uudellamaalla osa suunnitelluista syyskylvöistä jää tekemättä pitkittyneen puintikauden sekä maan märkyyden takia. Etenkin syysvehnäala jää suunnitellusta. Syyskuussa sateita on saatu runsaasti, paikoitellen jopa yli 100 mm. Syyskasvustoissa on havaittu kahukärpäsiä.

Kymenlaaksossa ollaan tyytyväisiä viljojen hehtolitrapainoja. Alkupään kevätvehnillä havaittiin alhaisia sakolukuja, mutta sakoluvut paranivat puintikauden edetessä. Mallasohrissa valkuaispitoisuudet ovat kasvaneet kauden edetessä. Kaurat ovat pääosin painavia. Kevätviljoilla on esiintynyt savimailla runsaasti versontaa, jonka vuoksi vihreitä jyviä laatua alentamassa. Multavilla mailla versontaa ei havaittu yhtä paljon. Sateet ovat hidastaneet puinteja, minkä lisäksi kylmä ilma nostaa kuivauskuluja. Kahukärpäsiä on havaittu.

Varsinais-Suomessa hehtolitrapainot ovat olleet pääsääntöisesti kevätviljoilla hyviä, vehnillä myös sakoluku poutajaksoilla puiduissa viljoissa on ollut kohtuullinen. Viime viikon aikana puidussa viljassa laatu on alkanut laskea aikasemmin puidun viljan laadusta. Ohrissa on näkynyt myös tähkäidäntää. Mallasohran valkuaispitoisuus on pääosin täyttänyt laatuvaatimukset. Menneellä viikolla puinnit edenneet huonosti, sadekuuroja on tullut lähes päivittäin. Sadekuuroista johtuen syyskylvöjä on tehty aiottua vähemmän. Pääosin on kylvetty syysvehnää. Syysöljykasveja kylvettiin jonkin verran elokuussa. Rukiin pinta-ala jää pieneksi huonosti houkuttelevan hinnan sekä märkyyden takia. Havaintoja kahukärpäsvahingoista tai torjunnasta ei ole ollut. Pellot ovat melko märkiäkin ruiskutuksia ajatellen.

puintien eteneminen 7 2019

Kanta- ja Päijät-Hämeessä hehtolitrapainot ovat olleet kauttaaltaan melko hyviä. Syysvehnän valkuainen on ollut matala, mistä johtuen suurin osa menee rehuksi. Kevätvehnästä noin kolmannes on rehulaatuista matalan sakoluvun takia. Viimeisissä puinneissa jyvät ovat hieman harmaantuneita sateista johtuen, mutta viileä sää on hidastanut tähkäidäntää, jota ei pystykasvustoissa ole esiintynyt. Viime aikoina syyskylvöjä ei juuri ole tehty, mutta tulevat sademäärät kertovat sen, että päästäänkö vielä viimeisiä syysvehniä kylvämään.

Etelä-Pohjanmaalla ovat puinnit edenneet, vaikka paikalliskuurot ovat haitanneet alueellisesti puinteja. Pohjanmaalla ei ole päästy kunnolla kylvämään syysviljoja, vain n. 15-20 % tavallisen vuoden syyskylvöistä on tehty. Pohjois-Pohjanmaalla arvioidaan ohran ja kauran jyvien jäävän kevyiksi.

Keski-Suomessa toivotaan todella kuivia puintikelejä, jotta viljat saataisiin puitua. Tällä viikolla puitavan sadon laadut ovat arvoitus, oletettavasti  laatu ei ole kovin korkea. Pakkaset ovat jouduttaneet kasvustojen valmistumista, mutta valitettavasti myös tähkäidäntää havaittu.

Pohjois-Savossa viljojen paino ja laatu ovat olleet hyvät. Hieman on havaittu punahometta. Ruista on saatu kylvettyä pieniä määriä.

Etelä-Savossa tilakohtaiset erot puintien etenemisessä ovat olleet suuria. Valtaosa on puitu, mutta joukossa on tiloja, joilla ei ole edes aloitettu myöhään tehtyjen kylvöjen takia. Syyskylvöt jäävät sateiden takia osalla tiloista kokonaan tekemättä. Härkäpavusta ja herneestä saattaa jäädä osa puimatta.

Pohjois-Karjalassa syysvilja-ala jää pieneksi puintien viivästyttyä. Puintiolosuhteet ovat olleet haastavat. Puinti tapahtuu sateiden välissä ja puintikosteus vaihtelee 20 - 30 % välillä. Kuivaus on hidasta, koska puidussa sadossa on  paljon vihantaviljaa joukossa.

Etelä-Karjalassa länsi- ja eteläosissa puinnit ovat huomattavasti edellä itä- ja koillisosaa. Karjatiloille tuoresäilöntään menevän viljan osuus on kasvanut ja se on auttanut useita tiloja merkittävästi. Ennustettu poutainen viikko auttaa puintien etenemistä. Kesäkuussa kylvettyjen lohkojen viljan kosteudet ovat edelleen 30 % luokkaa ja tarvitsisivat kuivia, lämpimiä päiviä valmistuakseen. Viimeiset syysvehnät tulevat kylvöön tällä viikolla. Ensimmäisissä rukiinkylvöissä on havaittu kahukärpäsiä, mutta ei sanottavia tuhoja. Kylmä sää ehkäisseet suuremmat kahukärpäsvioitukset. Rypsin ja rapsin puinnit alkavat tällä viikolla. Ne tulevat jatkumaan pitkälle lokakuuhun.

VYR seuraa tuttuun tapaan puintien etenemistä eri puolilla Suomea. Tämä epävirallinen seuranta toteutetaan kootun asiantuntijaraadin voimin. Raatilaisilta kysellään arvioita puintien etenemisestä kunkin viikon alussa ja niiden pohjalta kirjoitettu uutisjuttu julkaistaan VYR sivuilla tiistaisin. Raatilaisina on mm. keskusliikkeiden, viljakaupan ja tuottaja- ja neuvontajärjestöjen edustajia sekä viljelijöitä.