UUTISIA VILJAKETJUSTA

Syysviljoista saadaan hyvä sato

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 20.8.2019

Syysviljojen puinnit lähes valmiit Etelä-Suomessa. Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa puintien arvioidaan alkavan viikolla 35.

Useammassa maakunnassa todettiin maan kuivuuden ja hintatason vaikuttavan rukiin viljelyyn tulevana syksynä. Viljelijät näkevät onnistuneen syysvehnän houkuttelevampana kasvina rukiin, vaikka ruis antoi myös erinomaisen sadon. 

Uudellamaalla puinnit ovat edenneet rivakasti. Syysviljat on jo saatu lähes puitua maakunnan alueella, hieman syysvehnää on vielä puimatta. Syysviljojen sadon määräksi arvioidaan keskimääräistä suurempi. Syysviljojen sadon laatu vaikuttaa erinomaiselta. Syysvehnissä on jonkin verran vaihtelua valkuaisten suhteen (10,5-12,5 %).  Kuminan puinnit ovat alueella valmiit. Myös syysöljykasvien puinteihin ollaan hiljalleen päästy.  Kaurassa on ollut mukana vihreitä jyviä jälki-idännän takia.

Varsinais-Suomessa ollaan Uudenmaan tavoin pitkällä syysviljojen puinneissa. Ruis- ja vehnäsadon määrä ylittää arvion mukaan keskimääräiset satotasot jopa 20-40 %:a . Rukiin sakoluku oli ennen sateita hyvä, mutta nyt sakoluvut ovat laskeneet. Myös torajyviä on havaittu puidussa sadossa. Syysvehnässä valkuaiset ovat alhaiset, mutta kuten aikaisemmin todettiin satotasot ovat korkeat. Ohrakasvustoissa on ollut paljon jälkiversontaa, minkä pelätään vaikuttavan sadon laatuun.

Härkäpapusato vaikuttaa tänä vuonna heikolta Etelä-Suomessa. Kuivuudesta johtuen kasvustot ovat olleet matalia ja epätasaisia. Nyt alimmat palot jo aukeavat ylimpien palkojen ollessa vielä vihreitä. Varsinais-Suomessa hernettä on puitu jo 80 % pinta-alasta ja härkäpapua noin 20 %.

Satakunnassa pelloista noin 5 % on puitu. Rukiista yli puolet ja syysvehnästä hieman alle puolet on päästy puimaan. Ohrat, joita on päästy puimaan, ovat olleet painoltaan hyviä. Sää on ollut alueella sateista ja epävakaista, nyt toivotaan poutaa.

Kanta-Hämeessä syysviljojen kanssa ollaan loppusuoralla. Myös kauroja ja ohria on päästy jo puimaan. Alueella on kärsitty puintikauden sateista, jotka ovat hidastaneet puintien etenemistä. Maan kosteus on hyvä syyskylvöjä ajatellen, mutta kylvöjä ei vielä ole tehty suuria määriä puintien ollen vielä pahasti kesken.

Päijät-Hämeessä syysviljojen puinnit ovat hyvässä mallissa ja aikaisten ohrien sekä kauran puinteja on päästy aloittelemaan. Kuminasato alueella on keskimääräinen tai sitä hieman parempi.

Pirkanmaalla ruista on puitu 20-30 % ja syysvehnää 0-10 %. Aikaisten ohrien sekä kauran puinteja on päästy aloittelemaan. Ennakoitu ruis- vehnä- ja ohrasato on keskimääräisellä tasolla, mutta kaurasato vaikuttaa hieman keskimääräistä pienemmältä. Öljykasvi- ja härkäpapu sato jäävät ennakkoarvioiden mukaan puoleen tavallisista satomääristä.

Etelä-Pohjanmaalla on päästy hiljalleen syysviljojen puintien kanssa vauhtiin. Maanantaina n. 10 % rukiista ja syysvehnästä on puitu. Ruissadon määrä vaikuttaa normaalilta, mutta muut viljat ovat arvioiden mukaan alueella keskimääräistä heikompia.

Pohjanmaalla on huomattu sama ilmiö kuin muuallakin Suomessa:korkeat satotasot ovat laskeneet valkuaisia vehnällä. Ohrasatoa arvioidaan ennakkoon alueella tavallista 10-15 % korkeammaksi.

Keski-Suomessa puidun sadon hehtolitrapainot ovat paremmat kuin viime kaudella. Siementimotei on eteläisessä osassa maakuntaa puitu, mutta pohjoisemmassa vielä aluillaan. Maa on alueella edelleen äärimmäisen kuiva, mikä vaikeuttaa syyskasvien kylvöä ja maan muokkausta.

Pohjois-Savossa alueelliset erot ovat suuria. Kuivuus on verottanut satoa, mutta puidun viljan laatu on ollut vielä hyvä.

Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa puintien arvioidaan alkavan viikolla 35.

Puintien eteneminen 2 2019

VYR seuraa tuttuun tapaan puintien etenemistä eri puolilla Suomea. Tämä epävirallinen seuranta toteutetaan kootun asiantuntijaraadin voimin. Raatilaisilta kysellään arvioita puintien etenemisestä kunkin viikon alussa ja niiden pohjalta kirjoitettu uutisjuttu julkaistaan VYR sivuilla tiistaisin. Raatilaisina on mm. keskusliikkeiden, viljakaupan ja tuottaja- ja neuvontajärjestöjen edustajia sekä viljelijöitä.