UUTISIA VILJAKETJUSTA

Suomen viljavarastot seitsemän vuoden pienimmät

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 12.8.2019

Luken teollisuuden ja kaupan viljan ostotilastojen mukaan varastot ovat pienimmillään seitsemään vuoteen. Teollisuuden ja kaupan varastoissa oli kesäkuun lopulla runsaat 400 miljoonaa kiloa viljaa.

Teollisuus ja viljan välittäjät ostivat maatiloilta kaudella 2018/19 1,6 miljardia kiloa viljaa (-13 % 2017/18). Määrä oli runsaat 0,2 miljardia kiloa pienempi kuin edellisenä satovuonna. Tähän vaikuttanee vuoden 2018 pieni viljasato, 2,7 miljardia kiloa. Eniten huono kesä vaikutti vehnä- ja ruissatoihin. Ostetusta viljasta ohraa oli 655 miljoonaa kiloa (-1 % 2017/18) vehnää 371 miljoonaa kiloa (-29 % 2017/18), kauraa 543 miljoonaa kiloa (-8 % 2017/18) ja ruista 63 miljoonaa kiloa (-31 % 2017/18). Rypsiä ja rapsia ostettiin 62 miljoonaa kiloa, joka on hieman enemmän (+1 %) kuin kaudella 2017/18.

Kotimaista ja ulkomaista viljaa käytettiin yhteensä teollisuudessa 1,3 miljardia kiloa, mikä on 4 % vähemmän kuin kaudella 2017/18. Viljan osto rehuteollisuuteen laski radikaalisti jopa 10 % edeltävästä kaudesta. Yhteensä rehuteollisuudessa käytettiin viljaa 563 miljoonaa kiloa. Elintarviketeollisuudessa viljaa käytettiin hieman enemmän (+ 1 %) kuin edellisenä vuotena, 428 miljoonaa kiloa. 

Rehuteollisuus käytti eniten ohraa, 38 prosenttia. Loput olivat vehnää ja kauraa, yhtä paljon kumpaakin. Vehnän rehukäyttö on pienentynyt edellisestä satovuodesta 29 miljoonalla kilolla ja kauran 42 miljoonalla kilolla. Elintarviketeollisuuden käyttämästä viljasta puolet oli vehnää, neljännes kauraa, pieni määrä eli kaksi prosenttia ohraa ja loput ruista.

Viljan osto- eli kauppaantulotiedot kerätään neljännesvuosittain Suomen kaikilta yrityksiltä, jotka ostavat viljaa tai rypsiä ja rapsia suoraan maatiloilta. Kotimaisen ja ulkomaisen viljan käyttötiedot kerätään neljännesvuosittain elintarvike- ja rehuteollisuudelta sekä muulta viljaa käyttävältä teollisuudelta. Varastotiedot kerätään puolivuosittain kaikilta yrityksiltä, joilla on viljavarastoja kesä- tai joulukuun lopussa.