UUTISIA VILJAKETJUSTA

Komissio laskenut EU:n tuotantoennusteita

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 23.7.2019

Suurin osa Eurooppaa on kärsinyt tavallista aikaisemmasta ja intensiivisestä helleaallosta kesäkuussa ja heinäkuun alkupuolella. Tästä johtuen jyvien täyttyminen kärsi etenkin Espanjassa, Ranskassa, Luxemburgissa, Saksassa, Puolassa, Tšekissä ja Slovakiassa.

Helleaalto alkoi noin 20. kesäkuuta, jolloin korkeimmat lämpötilat olivat Espanjassa ja Ranskassa jopa 40°C. Kesäkuu oli yksi kuumimmista mitatuista vuosiin koko Euroopassa, mutta kuumin Pohjois- sekä Keski-Euroopassa (esim. Saksassa, Puolassa, Liettuassa ja Latviassa). Tästä johtuen viljojen jyvien täyttymisvaihe oli hyvin lyhyt.

MARS 7 2019
MARS 7 2019 areas of concerns

Ranskassa helleaalto vaikutti negatiivisesti lähes kaikkiin syysvilja kasvustoihin alentaen jyväpainoa. Sateita saatiin hyvin kesäkuun alussa, mutta helleaallon aikana tai jälkeen sade on ollut vähäistä, mikä on vaikuttanut maan vesivarantoihin. Kevätviljat eivät kärsineet helleaallosta yhtä paljon kuin syysviljat ja ovat yleisesti ottaen hyvässä kunnossa.

Saksassa viljojen satonäkymät ovat viiden vuoden keskimääräistä alhaisemmat, mutta huomattavasti paremmat kuin viime vuonna. Syysohran puinnit ovat jo lähes valmiit ja nyt aloitellaan loppujen syysviljojen ja ensimmäisten kevätviljojen puinteja. Myös Saksan viljat ovat kärsineet helleaallosta, mutta kesäkuun alkupuoliskon ja toukokuun sateiden ansioista kasvustot eivät kärsineet tavattoman paljon. Rapsisadon ennustetaan olevan keskimääräistä alhaisempi samoin kuin ohrasadon.

Tanskassa ja Ruotsissa positiiviset satoennusteet säilyvät. Vaikka syysviljojen satoennusteita laskettiin hieman jyvien täyttymisvaiheen helleaallon takia, vaikuttaa saatava sato suurelta. Viljat ovat keskimääräistä 10 päivää edellä kehityksessään aikaisin alkaneet lämmön ja sopivien sateiden ansioista. Syysviljojen puintien arvioidaan alkavan aikaisin elokuussa. Syysviljat ja kevätohrat ovat hyvässä kunnossa ja niistä ennustetaan saavan lähes ennätys satoja.

Liettuassa ja Latviassa lämmin sää sekä vähäiset sateet vaikuttivat negatiivisesti satotasoihin. Suomessa ja Virossa sateita on ollut enemmän ja sato-odotukset ovat hyvät.

Ukrainassa korkeat lämpötilat ovat vaikuttaneet negatiivisesti vehnän ja ohran satoihin. Sateita on saatu paljon etelässä, kun taas pohjoisissa osissa Ukrainaa on kärsitty kuivuudesta.