UUTISIA VILJAKETJUSTA

Suomesta kasviproteiinin edelläkävijämaa Euroopassa - työryhmät käynnistävät toimintaansa

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 24.6.2019

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry kutsui koolle Suomen kasviproteiiniketjun pohtimaan, kuinka pystyttäisiin lisäämään kotimaista kasviproteiinia niin elintarvike- kuin rehuteollisuudessa. Mukaan saatiin suuri joukko alan organisaatioita eri toimialoilta. Keskustelua proteiinituotannon ongelmista läpi tuotantoketjun käytiin innostuneessa ilmapiirissä.

Euroopan Unionin tavoitteena on lisätä jäsenvaltioiden kasviperäisen proteiinin tuotantoa ja vähentää ulkomarkkinoilta tuotavan proteiinin määrää. Tavoite on haastava, ja ratkaisuun tarvitaan poliittisten toimenpiteiden lisäksi yritysten ja organisaatioiden yhteistyötä sisämarkkinoiden kasviproteiinituotannon lisäämiseksi. Suomessa elintarviketeollisuudessa kaivattaisiin kotimaisia raaka-aineita nostamaan proteiinin määrää tuotteissa. Suuria kysymyksiä ovat myös raaka-aineiden laatuominaisuudet ja saatavuus.  

Myös rehuteollisuudessa haetaan ratkaisua saatavuusongelmiin. Pohditaan, kuinka kotimaisia tuottajia voitaisiin kannustaa lisäämään proteiinikasvipinta-alaa markkinatalouden ja muiden kannustimien avulla. Alkutuotannon haasteiden kartoittamiseen ja olemassa olevan tiedon ja taidon levittämiseen on paneuduttava tarkasti, jotta alkutuottajien on helpompaa ottaa uusia kasveja viljelyyn ja lisätä niiden pinta-alaa.  

Ensisijaisia työryhmässä käsiteltäviä kasveja ovat Suomessa jo tärkeät proteiinikasvit herne ja härkäpapu, rypsi ja rapsi, nurmet ja viljat. Työryhmien esiin nostamat muut tärkeät kasvit ja sivujakeet otetaan myös mukaan keskusteluun. 

Työryhmän ensikokoontumisessa kävi selväksi, että näitä jo pitkään ajankohtaisena velloneita kysymyksiä ei suuri joukko saisi yhdellä rupeamalla selvitettyä.Päätettiin jakautua neljään pienryhmään: elintarviketeollisuus, rehuteollisuus, alkutuotanto ja markkinamekanismit. Pienryhmät työskentelevät asian tiimoilta itsenäisesti ja tuovat konkreettisia ratkaisumallejaan suurelle kaikki ryhmät kattavalle strategiaryhmälle. Tavoitteena on päästä esittelemään työryhmän tuloksia syksyllä 2019 EU:n laajuisessa kasviproteiiniseminaarissa. 

Pienryhmiin kutsutaan yhä mukaan aktiivisia osallistujia valkuaisketjun eri osa-alueilta. 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen ryhmiin:

  • Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry Hanna Helkkula (040 826 6726)
  • Proteiinityöryhmän puheenjohtaja Emilia Nordlund, VTT (040 504 2963)
  • Vilja-alan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Max Schulman, MTK (040 825 2112)