UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kotimaan viljatasearvio 2018/19 on päivitetty

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 19.6.2019

Kotimaan viljatasearvio kuluvalle kaudelle 2018/19 päivitettiin Vilja-alan yhteistyöryhmän viljamarkkinatyöryhmässä tiistaina 18.6.

Viljatasearviossa 2018/2019 esitetyt tuotantomäärät perustuvat Luken satotilastoon ja maatilojen alkuvarastot satotutkimukseen. Maatilojen rehukäyttö on laskettu eläinmäärien ja keskimääräräisen käytön perusteella. Siemenkäyttö on laskettu kylvöalojen ja keskimääräisen kylvömäärän perusteella. Teollinen käyttö on arvioitu edellisen tasevuoden perusteella. Muut kohdat perustuvat asiantuntija-arvioihin VYR viljamarkkinatyöryhmässä 18.6.2019.

Muutoksia tehtiin alla ilmoitettuihin lukuihin.

Vehnä:

 • Tuonti 50 000 tn, vrt 70 000 tn.
 • Käyttö rehuteollisuudessa 175 000 tn, vrt 165 000 tn.
 • Käyttö rehuksi maatiloilla 190 000 tn, vrt 200 000 tn.
 • Käyttö siemeneksi 60 000 tn, vrt 57 000 tn.
 • Loppuvarasto 124 000 tn, vrt 148 000 tn.

Ruis:

 • Tuonti 19 000 tn, vrt 21 000 tn. 
 • Käyttö siemeneksi 5 000 tn, vrt 4 000 tn.
 • Vienti 3 000 tn, vrt 0 tn.
 • Loppuvarasto 64 000 tn, vrt 70 000 tn.

Ohra:

 • Käyttö siemeneksi 118 000 tn, vrt 110 000 tn. 
 • Käyttö rehuteollisuudessa 200 000 tn, vrt 211 000 tn. 
 • Käyttö rehuksi maatiloilla 700 000 tn, vrt 720 000 tn. 
 • Teollinen käyttö 320 000 tn, vrt 324 000 tn.
 • Vienti 75 000 tn, vrt 60 000 tn. 
 • Loppuvarasto 382 000 tn, vrt 369 000 tn. 

Kaura:

 • Käyttö siemeneksi 70 000 tn, vrt 76 000 tn.
 • Rehukäyttö maatiloilla 320 000, vrt 330 000 tn. 
 • Vienti 300 000 tn, vrt 280 000 tn. 
 • Loppuvarasto 108 000 tn, vrt 131 000 tn.

 

Viljatasearvio 18/2019 (neljäs arvio 18.6.2019)
60 kt, päivitetty 19.6.2019

Viljatasearviot 2012/13-2018/19