UUTISIA VILJAKETJUSTA

Hustavla för odling av ärter har publicerats

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 20.5.2019

Hustavla för odling av ärter har publicerats. Hustavlan har producerats av VYR odlings utveckling arbetsgrupp.

Huvudpunkter i ärt odling är 

  • God förfrukt särskilt för spannmål.
  • Växtföljdskrav 5 år.
  • Tidig sådd till 6–7 cm djup.
  • Gödsla inte med för mycket kväve.
  • Tillför så mycket fosfor och kalium som behövs.
  • Se till att bekämpa ogräsen redan året innan sådden.
  • Skadedjursbekämpningen baserar sig på observation av skadeinsekter på skiftet.

Ladda PDF från här: 

Hustavla för odling av ärter

 Kolla andra hustavlor och guider på svenska från här:

Hustavlor och andra guider