UUTISIA VILJAKETJUSTA

VYR kotisivuille päivitetään kuvaajia viljojen hintakehityksestä ja tuotantoaloista

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 11.4.2019

Vilja-alan yhteistyöryhmä alkaa julkaista Luken tilastoihin perustuvia kuvaajia kotimaan viljojen tuotantomääristä ja hintakehityksestä

Aineistoa on kerätty vuodesta 2014, joten kuvaajista nähdään useammalta vuodelta hintatasojen ja tuotantomäärien vaihtelu. Tietoa on kerätty viljoista kauran, ohran, vehnän ja rukiin osalta. Kuvaajissa on nähtävissä esimerkiksi kauden 2018/19 keskimääräistä alhaiset tuotantomäärät ja tämän vaikutus hintatasoon. Seuraamalla markkinoita ja niiden reagointia ennustettuihin satotasoihin ja muihin kasvukauden muuttujiin voidaan ennakoida markkinoiden käytöstä ja pienentää hintariskiä.

Käy tutkimassa kuvaajia

Viljojen hintakehitys ja tuotanto

Markkinoihin vaikuttavat tekijät markkinavuoden aikana

Markkinatilanteeseen vaikuttavat lyhyellä aikavälillä tarjonnan ja kysynnän lisäksi yleiset odotukset hintojen kehityssuunnasta, päävaluuttojen keskinäiset kurssimuutokset, kauppapolitiikka ja yleispoliittinen tilanne suurissa viejä- ja tuojavaltioissa. Tullit ja vientirajoitteet sekä rahtihintojen kehitys vaikuttavat suoraan kaupankäyntiin. Myös tilanne muilla raaka-ainemarkkinoilla (öljy, kaasu, mineraalit jne.) näkyy välillisesti kansainvälisillä vilja- ja öljykasvisektoreilla.

Suomen markkinoille antaa erityispiirteensä pohjoinen sijaintimme verrattuna niihin EU:n jäsenvaltioihin, joilla on suorat satama- tai jokirahtiyhteydet Atlantin, Välimeren tai Mustanmeren kauppareiteille. Käytännössä nämä EU:n suuret viljaa ja öljykasveja tuottavat valtiot (Ranska, Saksa, Puola ja Romania) sekä Iso-Britannia määrittelevät viljojen yleisen hintatason markkinoilla. Suomi on suhteellisesti suuri kauran tuottajamaa ja kaurasadollamme ja tarjonnallamme on vaikutusta kansainvälisesti. Vietäessä Suomesta viljaa joudutaan lähtömaan hinnoittelussa huomioimaan rahtikustannus kohdemaahan. Vastavuoroisesti sijaintimme muodostaa “luonnollisen rajasuojan”, sillä tuotaessa viljaa tai öljykasveja Suomeen, on niiden lähtömaan hintaan lisättävä rahtikustannus ja muut käsittelykustannukset.

Markkinahintojen kehitykseen vaikuttavat välillisesti vilja- ja öljykasvijohdannaiset, joilla käydään kauppaa useissa pörsseissä ympäri maailmaa. Johdannaisia ovat mm. futuuri-, optio-, ja spread -sopimukset.  Johdannaiskauppaan osallistuvat paitsi viljan myyjät ja ostajat, jotka käyttävät pörssiä hinnansuojaukseen, myös sijoittajat, jotka eivät ole mukana käytännön viljakaupassa. Erityyppiset sijoittajatahot ovat tärkeitä pörssin toimivuuden kannalta, koska he mahdollistavat sen, että pörssi on likvidi eli sopimusten määrä on niin suuri, että kaupantekoa voidaan suorittaa kaikissa markkinatilanteissa.

Käy tutustumassa VYR ry:n päivitettyyn Viljakaupan ja sopimusviljelyn oppaaseen

Viljakaupan ja sopimusviljelyn opas