UUTISIA VILJAKETJUSTA

Viljan hyvät kauppatavat huoneentaulu on julkaistu

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 25.4.2019

Viljan hyvät kauppatavat huoneentaulu on nyt julkaistu sähköisesti. Paperiversio on saatavilla alan tapahtumista, joissa VYR on mukana.

Vilja-alan yhteistyöryhmän viljamarkkinatyöryhmä on laatinut päivitetyt viljakauppa oppaan pohjalta huoneentaulun, jossa käydään lyhyesti läpi vilja-alan hyviä kauppatapoja. Erityistä huomiota tulee kiinnittää vuoden 2019 alusta voimaan tulleen uuteen elintarvikemarkkinalakiin (1121/2018). Sen myötä maataloustuotteiden kaupasta on tehtävä kirjallinen sopimus ennen toimitusta, mikäli se koskee toimittamista keskisuurelle tai sitä suuremmalle elintarviketeollisuuden taikka tukku- tai vähittäiskaupan yritykselle. Fyysistä sopimuspaperin allekirjoitusta ei kuitenkaan vaadita, vaan sopimus voi syntyä myös sähköisillä viesteillä ja koostua monista osista. Sopimusvaatimuksen täyttää myös sellainen sähköinen sopimus, jota ei voida yksipuolisesti muuttaa ja joka säilyy osapuolten saatavilla.

Viljan hyvät kauppatavat huoneentaulu netti Page 1 Viljan hyvät kauppatavat huoneentaulu netti Page 2

Ruotsinkielinen versio julkaistaan sähköisesti muutaman viikon sisällä. 

Lataa pdf

Viljan hyvät kauppatavat