UUTISIA VILJAKETJUSTA

Strategie grains: ennuste EU:n kaurataseesta päivitetty

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 2.4.2019

Strategie grains päivitti ennustettaan EU:n kaurataseesta 29.3. Viime kuukauden ennusteesta kauden 2018/19 tuotantoennuste pieneni hieman (-15 kt) 7,7 milj. tonniin. Muutokset painottuvat Kroatian ilmoittamiin maan virallisiin tilastoihin.

Kauran elintarvikekäytön ennusteeseen ei ole tehty muutoksia viime kuun arviosta. Rehukäyttöön muutoksia syntyi hieman Saksan, Ranskan ja Iso-Britannian tarkentuneiden tilastojen perusteella. Muutos  (-10 kt) 5,7 milj. tonniin, on ennusteen mukaan 0,1 milj. tonnia pienempi kuin kautena 2017/18.

EU:n sisämarkkinoiden kaurakauppaan tehtiin vain pieniä muutoksia viime kuun ennusteeseen. Uusimman ennusteen mukaan Suomi veisi -30 kt vähemmän ja Ruotsi -70 kt vähemmän kuin kaudella 2017/18. Espanjalle ja Baltian maille ennustetaan kasvu kauran sisämarkkinakauppaan +70 kt ja +40 kt verrattaessa kauteen 2017/18. Päivitetyn ennusteen mukaan kauran vienti kolmansiin maihin pienentyi 130 kilotonniin, alhaisimmilleen sitten kauden 2012/13.

Kauden 2018/19 varastoennustesteihin ei tehty muutoksia. Varastot tulevat ennusteen mukaan pienentymään etenkin Suomessa ja Puolassa. Espanjassa taas varastot kasvavat. 

Lyhyesti tulevan kauden kaurataseen ennusteesta

Pohjois- ja Keski-Euroopassa palataan tavallisiin tuotantotasoihin, mikä tarkoittaa EU:n kauratuotantomäärien huomattavaa kasvua kauteen 2018/19 verrattaessa. Espanjassa tuotantomäärän ennustetaan laskevan kuivuudesta johtuen.

Kauran elintarvikekäytön ennustetaan lisääntyvän kaudella 2019/20 etenkin Suomessa ja Iso-Britanniassa. Kauran rehukäytön suosia kasvaa ennusteen mukaan muualla Euroopassa paitsi Espanjassa ja Iso-Britanniassa.

Vienti kolmansiin maihin lisääntyy ennusteen mukaan rajusti, etenkin Suomen ja Ruotsin viennin lisääntyessä. Vientiä ennustetaan myös 70 kt Yhdysvaltoihin, 50 kt Sveitsiin ja 20 kt Norjaan.