UUTISIA VILJAKETJUSTA

Luke: Käytössä oleva maatalousmaa 2018 julkaistu

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 11.4.2019

2018 vilja-ala pieneni n. 31 000 ha, mutta rehunurmiala kasvoi yli 45 000 ha. Käytössä olevaa maatalousmaata oli Suomessa 2018 yhteensä 2 271 900 hehtaaria maatalous- ja puutarhayritysrekisteriin kuuluvilla tiloilla.

Yli miljoona hehtaaria viljana

Yli kolmannes viljapinta-alasta oli rehuohraa ja lähes kolmannes kauraa. Kevätvehnää oli n. 179 000 ha ja syysvehnää vain n. 11 000 ha. Ruispinta-ala jäi pieneksi, vain 2 prosenttiin koko viljapinta-alasta (17 400 ha). Syysviljojen pinta-alojen pienentymiseen vaikuttaa 2017 sateinen syksy, minkä vuoksi kaikkia suunniteltuja syyskylvöjä ei päästy kylvämään. 

Kumina-alan kasvu jatkui. Nyt kuminaa oli jo 27 700 hehtaaria. Kuminan pinta-ala on jo suurempi kuin rypsin (27 500 ha), mutta silti pienempi kuin rapsin (30 800 ha). Härkäpapuala pieneni n. kymmenyksen vuodesta 2017 19 700 hehtaariin. 

Käytössä oleva maatalousmaa 2018

Tilaston taustaa

Luken Käytössä oleva maatalousmaa -tilaston tiedot tarkentuivat vuoden 2018 osalta lopullisiksi.  Stat.luke.fi-tilastotietokannassa on nyt saatavilla kasvikohtaisia aloja ja tilalukumääriä kunnittain ja ely-keskuksittain vuosilta 2013–2018. Tilastotietokanta sisältää myös koko Suomen osalta vuosittaisia viljelyaloja vuodesta 1920 alkaen. Kesäkuussa saatavilla on vuoden 2019 ennakollisia viljelyalatietoja.