UUTISIA VILJAKETJUSTA

Viljelyn kannattavuutta parantavia tekijöitä kartoitettiin – kasvinsuojeluun panostaminen suosituin toimenpide

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 25.3.2019

Tammikuisen kylvöaikomuskyselyn yhteydessä selvitettiin myös kannattavuutta parantavia toimenpiteitä kasvukaudella 2019. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Agri Vilja-alan yhteistyöryhmän toimeksiannosta.

Sadon määrän ja laadun parantaminen kasvinsuojelua tehostamalla sekä ravinteiden käytön parantaminen olivat suosituimpia toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Myös koneiden yhteiskäyttö oli suosittu toimenpide. Harmillisesti 26 % vastaajista ei aikonut tehdä toimenpiteitä tilan kannattavuuden parantamiseksi. 16 % vastanneista ei osannut vielä tammikuussa sanoa, mitä toimenpiteitä tulevalla kasvukaudella aikoo tehdä.  

VYR Kylvöalaennuste 2019v1 12

Tilan kannattavuuden parantaminen erikoistumalla siementuotantoon, gluteenittomaan kauraan sekä viljojen korjaaminen erikoiskasveilla olivat tammikuussa 2019 marginaalisia toimenpiteitä. Kyselyyn vastanneista 67,48 % oli tuotantosuunnaltaan kasvinviljelytiloja ja kaikista kyselyyn vastanneista viljaa tilalta ei myynyt 30 %. Tilat, jotka eivät myy viljaa eteenpäin, harvoin myöskään erikoistuvat tavallista viljan tuottamista enemmän aikaa vievään gluteenittoman kauran, erikoiskasvien ym. tuottamiseen. Tämä selittää osaltaan kolmen aiemmin mainitun toimenpiteen epäsuosiota kyselyyn vastanneiden keskuudessa.

✎Kyselyn taustaa
Vilja-alan yhteistyöryhmän toimeksiannosta tehdyn kyselyn vastausten perusteella laskettu ennuste kuvastaa viljelijöiden tammikuun aikaisia suunnitelmia. Verrattaessa ennustetta lopullisiin kylvöaloihin tulee ottaa huomioon viljelijöiden päätöksiin vaikuttavat tekijät kyselyajankohdan ja kylvötöiden välillä. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Agri haastattelemalla tammikuussa noin 800 viljelijää.