UUTISIA VILJAKETJUSTA

Sertifioidun siemenen käyttöaikomus jälleen viime vuotta matalampi

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 19.3.2019

Tammikuussa tehdyn kyselyn perusteella sertifioidun siemenen käyttöaikomus on laskenut rypsillä sekä kaikilla viljoilla – rehukauraa lukuun ottamatta. Esimerkiksi elintarvikekauran viljelyalasta vain 26 prosenttia kylvettäisiin sertifioidulla ostosiemenellä, loput tilan omalla siemenellä. Vuonna 2017 sertifioitua siementä aiottiin käyttää 46 % elintarvikekauran pinta-alasta.

Tuoreen kyselyn perusteella mallasohrista vain viidennes kylvetään sertifioidulla siemenellä. Viime vuonna vastaava luku oli 25 prosenttia. Myös rehuohran osalta sertifioidun siemenen käyttöaikomus laski huomattavasti vuoden 2017 yli 50 % käyttöala-aikomuksesta nyt vain 36 % osuuteen.

Vehnällä sertifioidun siemenen käyttöaste tipahti 17 %:n viime vuoden 34 %:sta. Laskeva setifioidun siemenen käyttöasteen trendi oli nähtävissä kaikilla kyselyssä mukana olleilla viljoilla, paitsi rehukauralla.

Käyttöaste 2019

Oman siemenen itävyyttä ei selvitetä riittävän aikaisin

Tammikuussa vain alle puolet kyselyyn vastanneista tiloista oli selvittänyt oman siemenen itävyyden kauran ja vehnän osalta, vaikka viime kasvukauden kuivuus on vaikuttanut siemenen täyttymiseen ja näin niiden kasvukuntoon. Vain TOS-mallasohran itävyyttä oltiin kyselyn mukaan mitattu reippaasti yli puolet käyttöosuudesta, 69 %. Kyselyssä haluttiin kartoittaa kyselyn aikana jo tehtyä TOS-siemenen testaamista JA aikomusta määrittää tilan siemenen itävyyttä sekä tsp kauden 2019 kylvöjä varten. Sihteeristössä toivotaan, että kyselyyn vastanneet ovat vastanneet kyselyn aikana tehtyjen testausten mukaan ja unohtaneet kertoa aikovansa tulevien kuukausien aikana testata kylvösiementänsä. Kyselyn asettelua tullaan muuttamaan tulevia vuosia varten, jotta saadaan tarkempaa tietoa TOS-siemenen itävyyden ja tsp määrittäneistä sekä peittausta käyttävien osuudesta.

VYR Kylvöalaennuste 2019v1 9

Miksi aikomus käyttää sertifioitua ostosiementä on laskenut näin paljon? Voiko tähän olla osasyynä kuiva kasvukausi 2018, jolloin tilan oman siemenen uskotaan olevan varsin tervettä? Siemenviljan tuotannossa oli viime syksynä riskinä itävyyde heikkeneminen. Itävyyksissä esiintyykin huomattavaa vaihtelua, mistä syystä oman siemenen itävyys tulee selvittää mitä pikimmiten, jos ei sitä vielä ole tehnyt. Vaikka tilan oman eli TOS-siemenen itävyys olisi jo testattu viime vuoden puolella, kannattaa itävyys varmistaa vielä uudelleen ennen kevään kylvöjä, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä.

Ruokaviraston avoin tieto portaalista voi käydä tutkimassa siementen laatua. Esim. Kanta-Hämeessä on tarkastuskautena 2018-2019 siementen itävyyden ka 88,5 % tutkituista näytteistä.

Avoin tieto 

Lähde: Kantar TNS Agri, VYR Kylvöalaennuste 2019

Vilja-alan yhteistyöryhmän toimeksiannosta tehdyn kyselyn vastausten perusteella laskettu ennuste kuvastaa viljelijöiden tammikuun aikaisia suunnitelmia. Verrattaessa ennustetta lopullisiin kylvöaloihin tulee ottaa huomioon viljelijöiden päätöksiin vaikuttavat tekijät kyselyajankohdan ja kylvötöiden välillä. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Agri haastattelemalla tammikuussa noin 800 viljelijää