UUTISIA VILJAKETJUSTA

Öljykasveille on kysyntää

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 8.3.2019

Öljykasvien viljelyn kehittäminen ja yhteistyö maataloustuottajien kanssa ovat tärkeitä Vilja-alan yhteistyöryhmän toimia kotimaisten öljykasvien viljelyedellytysten kehittämiseksi. Kotimaisen valkuaisomavaraisuuden ja kasviproteiinien saatavuuden takaaminen ovat olleet pitkään esillä julkisessa keskustelussa. Tarve saavuttaa valkuaisomavaraisuus ja vähentää proteiinituotteiden sekä raaka-aineiden tuontia ovat yhä ajankohtaisia aiheita, joihin alan toimijat sekä Vilja-alan yhteistyöryhmä haluavat panostaa yhä enemmän. Suomessa on tarvetta kasvattaa öljykasvien pinta-alaa, jotta kotimaisen raaka-aineen kysyntään pystytään vastaamaan.

Öljypellava, rypsi ja rapsi sopivat erinomaisesti viljelykiertojen monipuolistajiksi Rypsi ja rapsi parantavat maan rakennetta syvillä juurillaan sekä jättävät maahan paljon orgaanista ainesta. Kaikkien öljykasvien viljelyalojen toivotaan kasvavan tulevalla kasvukaudella. Kotimainen elintarviketeollisuus käyttää koko kotimaan öljykasvisadon ja tarvitsee lisää laadukasta, kotimaista raaka-ainetta. 

Pellava viljelysuunnitelmiin 2019, uusia sopimusviljelijöitä 

Öljypellavan viljelyala on viime vuosina ollut noin 1000-2000 hehtaaria. Öljypellavalla on varma kysyntä ja kaikki sopimusviljelty öljypellava ostetaan, minkä lisäksi on viime vuosina jouduttu tuomaan vielä toinen puoli lisää ulkomailta. Viljelyn eduiksi voidaan laskea pienet viljelykustannukset ja hyvä kannattavuus. Pellava on vaatimaton viljelykasvi, joka ei tarvitse suuria määriä ravinteita. Kasvinsuojelutoimenpiteistä vain rikkatorjunta kuuluu öljypellavan tavanomaiseen tuotantoon. Pitkän kasvuajan vuoksi öljypellava sopii parhaiten I ja II viljelyvyöhykkeille, mutta sitä viljellään menestyksekkäästi myös Etelä-Pohjanmaalla viljelyvyöhykkeellä III. Öljypellavan viljely onnistuu tavallisilla kasvinviljelytilan työkoneilla. 

Kylvösiemenen saannin varmistamiseksi, kannattaa olla pian yhteydessä jalostajiin. Pellavaa jalostavista yrityksistä saa lisätietoa sopimusviljelystä, kylvösiemenistä ja viljelystä. Sopimusviljelyssä viljelyyn liittyvät asiat ja hinta sovitaan keväällä sopimusta tehdessä, joten riskiä hinnan vaihteluille myöhemmin kasvukaudella ei ole. Viljelyohjeet on koottu Öljypellavan viljelyoppaaseen 

Öljypellavaa jalostavat yritykset, Elixi Oil Oy Somerolla ja Linseed Oy Kauhajoella, valmistavat siemenistä terveellisiä elintarvikkeita ja luontaistuotteita, joiden kysyntä kasvaa. Kuluttajia kiinnostavat omega-3 ja omega-6 rasvahappojen optimaalinen suhde sekä pellavaöljyn sisältämän alfalinoleenihapon tutkitusti myönteinen vaikutus veren kolesterolitasoon. Pellavansiemenessä ja -rouheessa on lisäksi ruoansulatusta edistävä korkea kuitupitoisuus. Lisätietoa   

Älä unohda kevätöljykasveja 

Kevätrypsin ja -rapsin viljelyala oli Suomessa viime vuonna noin 58 500 hehtaaria. Kotimaiselle rypsi- ja rapsisadolle on varma kysyntä ja viljelyalan toivotaan kasvavan. Tukes myönsi tälle keväälle poikkeusluvan uuden peittausaineen käyttöön (Buteo Start FS 480) ja kaikki kylvösiemenet peitataan tänä keväänä Buteolla. Siementen saatavuus on hyvä, mutta viljelijöiden toivotaan tekevän siementilaukset mahdollisimman pian, jotta peitattavat siemenmäärät voidaan arvioida mahdollisimman tarkasti hyvissä ajoin. 

Rypsin ja rapsin esikasviarvo on tunnetusti hyvä ja viljelyn kannattavuus on ollut viime vuosina hyvällä tasolla. Rypsin etuna on rapsiin verrattuna lyhyempi kasvuaika, mikä tuo joustoa kevään kylvötöihin ja aikaisuutta sadonkorjuuseen. Rapsin etuna on sen rypsiä korkeampi satopotentiaali, parempi laonkestävyys sekä korkeampi öljypitoisuus. Rypsiä ja rapsia suositellaan viljeltäväksi samalla lohkolla vain joka viides vuosi. Käytännön ohjeita viljelyyn on koottu mm. VYR:n rypsin ja rapsin viljelyoppaaseen. 

Kotimaisesta öljykasvisadosta valmistetaan laadukkaita ja terveellisiä rypsiöljytuotteita sekä kotieläinten ruokinnassa täydennysvalkuaisena käytettävää rypsipuristetta. Kotimainen teollisuus käyttää vuosittain noin 135 000-150 000 tonnia rypsin ja rapsin siementä.    Lisätietoa öljypellavasta ja öljykasveista

Elisa Piesala, Öljykasvituoteyhdistys

Öljykasvituoteyhdistys on Elintarviketeollisuusliitossa toimiva toimialayhdistys, joka edustaa Suomessa toimivia pääosin kotimaisia öljykasveja elintarvikkeiksi ja rehuksi jalostavia yrityksiä. Uuden aikaisempaa laajemman yhdistyksen jäseniä ovat Avena Nordic Grain Oy, Elixioil Oy, Kankaisten Öljykasvit Oy sekä Oy Linseed Protein Finland Ltd. Yhdistyksen tavoitteena on saada öljykasveja jalostava kotimainen tuotanto säilymään aktiivisena ja vastaamaan kotimaiseen kasvavaan kysyntään.