UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kylvöaikeet 2019 kartoitettu

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 12.3.2019

Kasvukauden 2019 kylvöaloja koskeva viljelijäkyselyn tulokset ovat valmistuneet. Ohran, keväällä kylvettävien öljykasvien ja kevätvehnän viljelyala näyttäisivät laskevan, syyskylvöisten, herneen ja härkäpavun viljelyala nousevan

Kyselyyn vastasi reilut 850 viljelijää eripuolilta Suomea. Kyselyyn vastattujen kylvöalojen perusteella laskettu ennuste kuvastaa viljelijöiden tammikuun aikaisia suunnitelmia.

Kuvat: Kantar TNS, VYR Kylvöalaennuste 2019

Viljelyaikomuskysely kaikki 12 3 2019

Kauran viljelyala nousee vastausten perusteella (+ 1 %) 328 500 hehtaariin. Vehnän kokonaispinta-ala kasvaa arvion mukaan (+ 3 %) 195 800 hehtaariin. Myös viherlannoitusnurmen pinta-ala kasvaa (+ 17 %) 28 200 hehtaariin. Herneen (+ 25 %) ja Härkäpavun (+ 20 %) pinta-alat kasvavat 12 000 hehtaariin ja 23 800 hehtaariin.

Olosuhteiltaan edullisen syksyn ansiosta kaikkien kyselyssä mukana olleiden syyskylvöisten kasvien pinta-alat kasvoivat vuoden 2018 toteutuneihin pinta-aloihin verrattaessa. Kyselyn mukaan syysvehnän (43 700 ha) sekä -rukiin (42 000 ha) pinta-alat ovat suurimmat kuuteen vuoteen.

Öljykasvien peittaus- ja kasvinsuojeluaineiden ympärillä pyörinyt keskustelu näkyy kevätöljykasvien viljelyaikomuksissa. Osa viljelijöistä on myös mitä todennäköisimmin laittanut suurempia pinta-aloja syysöljykasveja kevät kylvöisten sijasta. Kevätrypsin pinta-ala pienenee kyselyn mukaan  -20 % ja kevätrapsin pinta-ala -26 % vuoteen 2018 verrattaessa.

Elintarvikekauran osuus kaura-alasta vain 22 %

Kauraa viljellään kyselyn mukaan tulevana kesänä edelleen eniten Länsi-Suomessa. Kiinnostus kauraa kohtaan on kasvanut etenkin Pohjois-Suomessa ja Pohjanmaalla.

Viljelyaikomuskysely Kaura 12.3.2019.jpg

Muutos kauran kylvöaikomuksissa on yksi prosenttiyksikkö (+ 3 800 ha) viime vuoden toteutuneeseen pinta-alaan verrattaessa. Kyselyn perusteella 22 % kaurasta tuotettaisiin ensisijaisesti elintarvikekäyttöön ja 78 % eläinten rehuksi. Viimevuotisen kyselyn mukaan aikomus oli 48 % pinta-alasta tuottaa ensisijaisesti kauraa elintarvikekäyttöön ja 52 % pinta-alasta eläinten rehuksi, mutta toteutunut pellonkäyttö oli elintarvikekauralla huomattavasti pienempi ongelmallisen kasvukauden takia. 2018 toteutunut elintarvikekauran pinta-ala jäi tilastojen mukaan vain 18 prosenttiin koko kauran viljelypinta-alasta.

Ohran pinta-ala pienenee

Viljelyaikomuskysely Ohra 12.3.2019.jpg

Ohran viljelyaikomuksien mukaan tulevan kesän ohrapinta-ala pienenee (- 5 %) 438 700 hehtaariin. Eniten pienenee mallasohran pinta-ala (- 8 %) 80 700 hehtaariin. Muun ohran pinta-ala pienenee (- 5 %) 358 000 hehtaariin. Prosentuaalisesti eniten ohran pinta-ala vähenee kyselyn mukaan Pohjois-Suomessa (-13 %) 43 800 hehtaariin. Pinta-alat pienenevät myös Pohjanmaalla (- 4 %) 112 700 hehtaariin, Länsi-Suomessa (- 7 %) 125 100 hehtaariin sekä Etelä-Suomessa (- 7 %) 98 400 hehtaariin. Vuodesta 2018 kevätvehnän suosio laski (- 15 %)  152 100 hehtaariin.

Vehnäala kasvaa Itä-Suomessa 

Viljelyaikomuskysely Vehna 12.3.2019.jpg

Syys- ja kevätvehnän yhteenlaskettu viljelyala kasvaa (+ 3 %) viime vuoden toteutuneesta pinta-alasta 195 800 hehtaariin. Pinta-alan kasvu tapahtuu kyselyn mukaan Etelä- ja Itä-Suomessa. Syysvehnän pinta-ala kasvaa huimat 290 % vuonna 2017 syksyllä kylvetystä vehnästä.

  • Lähde: Kantar TNS Agri, VYR Kylvöalaennuste 2019 

Vilja-alan yhteistyöryhmän toimeksiannosta tehdyn kyselyn vastausten perusteella laskettu ennuste kuvastaa viljelijöiden tammikuun aikaisia suunnitelmia. Verrattaessa ennustetta lopullisiin kylvöaloihin tulee ottaa huomioon viljelijöiden päätöksiin vaikuttavat tekijät kyselyajankohdan ja kylvötöiden välillä. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Agri haastattelemalla tammikuussa noin 850 viljelijää.