UUTISIA VILJAKETJUSTA

Arvio luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä 2018/19 mukaan luomuviljan tuotanto ei riitä kattamaan kotimaan käyttöä – etenkin kaurasta puutetta

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 26.3.2019

Vilja-alan yhteistyöryhmän luomutyöryhmä sekä viljamarkkinatyöryhmä laativat arvion luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä kotimaassa markkinointikaudelle 2018/19. Arvion mukaan luomuviljojen pinta-ala on pienoisessa kasvussa, mutta sato kärsi viime vuoden kuivuudesta. Kuivuus aiheutti luomuviljan tuotantomäärien laskun viime kauteen verrattaessa

VYR:in luomutyöryhmä valmisteli ja viljamarkkinatyöryhmä viimeisteli maaliskuun alkupuoliskolla arvion luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä kotimaassa markkinointikaudelle 2018/19. 

Luomukaura jälleen suosituin luomuvilja

Luken satotilaston mukaan luomukauran tuotanto tipahti 45,9 milj. kiloon vuonna 2018, kun edeltävänä vuonna tuotanto oli 59,2 milj. kiloa. Kantar TNS Agrin toteuttaman yrityskyselyn perusteella luomukauran käyttö elintarviketeollisuudessa oli 32,9 milj. kg, kun se 2017 oli 31,1 milj. kg. Lähes kaikki elintarviketeollisuudessa käytetty luomukaura lähtee vientiin hiutaleina ym. valmisteina. Jyvinä luomukauran vienti on pienimuotoista, vain 1,8 milj. kg. Luomukauran rehukäyttöä maatiloilla 2018/19 arvion mukaan oli 17,9 milj. kg. Luomukaurasta on siis selvästi pulaa Suomessa. 

VYR arvio luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä 201819 muokattu

Rukiista huutava pula, ohran tuotantomäärää onnistuttiin kasvattamaan

Luomurukiin viljelypinta-ala on pysynyt lähes samana, mutta sadon tipahdettua tuotantomäärä laski selkeästi kaudesta 2017/18. Kauden 2018/19 arvion mukaan luomurukiin tuonti lisääntyy. Positiivisia näkymiä arvion mukaan on pelkästään ohralla, jonka tuotanto lisääntyi 11,8 milj. kiloon 2017/18 tuotantoarvion 10,6 milj. kilosta. Kasvu on arvion mukaan seurausta luomuohran pinta-alan kasvusta. 

Muutoksia julkaistuun Arvioon luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä.

Maaliskuussa 2019 viljamarkkinatyöryhmässä päätettiin jättää julkaisematta osa aikaisemmin julkaistuista arvion estimaateista. Alkuvarastoihin ja osaan muista luvuista liittyy niin paljon epävarmuustekijöitä sekä tietoaukkoja, että vaikka kyseessä Arvio on luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä, ei kaikkia arvion estimaatteja haluta julkaista. Näin vältytään harhaanjohtavan tiedon leviämistä kotimaan luomuviljamarkkinoista.

Käy tutustumassa muuhun VYR:n luomuviljan markkinatietoon

Luomuviljamarkkinat