UUTISIA VILJAKETJUSTA

Vuonna 2018 ELY-keskukset rahoittivat ennätysmäärä nuorten viljelijöiden aloitustukia ja maatilojen investointeja

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 21.2.2019

Yli puolet sukupolvenvaihdokset ja investointituet keskittyivät Pohjanmaan maakuntiin ja Varsinais-Suomeen. Sukupolvenvaihdoksia lisäsi mitä todennäköisimmin luopumustukilain muutos. Vuosi 2018 oli viimeinen vuosi, jolloin tilanpidosta luopujat saivat luopumistukea – tästä vuodesta lähtien sitä ei voi enää hakea.

447 nuorelle viljelijälle myönnettiin aloitustukea. Tämä on lähes 40 % koko EU-rahoituskaudella myönnetyistä aloitustuista. Etelä-Pohjanmaalle tehtiin eniten investointitukipäätöksiä jopa 318 tilalle. Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten alueella tehtiin 56 % kaikista investoinneista, mikä on 63 % kakista investointiavustuksista

Eniten rahoitusta myönnettiin lypsykarjanavetoiden investointeihin. Lukumäärällisesti eniten rahoitusta myönnettiin salaojituksiin. Myös energiatuotannon investoinnit olivat suosittuja. Suurimmat yli miljoonan euron avustukset myönnettiin kolmelle lypsykarjanavetalle ja sikalalle, kahdelle kasvihuoneelle ja yhdelle lihanautakasvattamolle.

Lue koko ruokaviraston uutinen

Uutiseen