UUTISIA VILJAKETJUSTA

Suomen kauravarastojen ennustetaan pienentyvän

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 27.2.2019

EU:n kauden 2018/19 kauran hintaennusteet pysyvät vakaina.

Strategie grains kertoo kauden 2018 kauran tuotannon pitäytyvän 7,7 milj. tn. tasolla. Liettuan tuotanto laski edellisestä arvioista 40 ktn., kun taas Espanjan tuotantomäärä nousi edellisestä arviosta 20 ktn. 0,5 milj. tonniin. Kaudesta 2017/18 EU:n tuotantomäärät tipahtivat arviolta 560 ktn Pohjois-Euroopan kuivuuden takia. 

Kauran rehukäyttö pysyy lähes samana kun edelliskaudella. Kysynnän laskua oli nähtävissä Liettuassa, Puolassa ja Ranskassa, mutta kysyntä lisääntyi Espanjassa. 

EU:n sisällä ruotsalaisen ja suomalaisen kauran liike on ollut tahmeaa, mutta suhteellisen aktiivista sisämarkkinoilla espanjalaisen, tanskalaisen, iso-britannialaisen, virolaisen ja latvialaisen kauran suhteen.

Sama trendi kuin sisämarkkinoilla on nähtävissä viennissä kolmansiin maihin. Vienti jäi huomattavasti viimekaudesta raaka-aine pulan takia.

Varastoennuste kesäkuun 2019 lopulle on 0,8 milj, tn. Varastojen ennustetaan pienentyvän paikallisesti etenkin Suomessa ja Puolassa. Espanjassa varastot kasvavat. Hintaennusteet myötäilevät varastoennusteita. Suomessa oletetaan hintatason pysyvän korkeana ja Espanjan matalana, kunnes tuleva sato alkaa vaikuttaa hintatasoon.

Strategie grains