UUTISIA VILJAKETJUSTA

Euroopan ensi kauden satonäkymät korkealla

Katariina Vilppula (katariina.vilppula a vyr.fi), 18.1.2019

Euroopan syyskylvöala kasvoi viime syksynä jyrkästi edeltävään vuoteen verrattuna. Kasvustot ovat pääosin hyvässä kunnossa, joten viljasadon ennustetaan elpyvän. Ranskalaisen analyytikkotalo Strategie Grainsin mukaan tämä saattaa rajoittaa uuden sadon hintojen nousua keväästä eteenpäin, jos sääolosuhteet eivät muutu epäsuotuisiksi.

Euroopassa saatiin syysviljaa kylvöön huomattavasti edeltävää syksyä enemmän ja satojen odotetaan elpyvän viime vuoden kuivuuden jälkeen.  Näin ollen EU:n kokonaisviljantuotannon odotetaan nousevan 311 milj. tonniin tulevalla kaudella 2019/20 (2018/19: 279 milj. tn). Strategie Grains ennustaa EU:n vehnä- ja ohrataseiden pysyvän raskaina, jos rehukäyttö ei lisäänny vastaamaan kasvavaa tuotantoa. Rehukulutuksen kasvu kuitenkin edellyttäisi, että vehnän ja ohran hinnat laskevat suhteessa maissin hintaan, mikä rajoittaisi maissin tuontia EU-alueen ulkopuolelta. Maissin tuonnin ennustetaan kuitenkin pysyvän korkealla myös 2019/20, vaikkakin matalampana kuin kuluvalla kaudella 2018/19.

Myös Brexitillä tulee olemaan oma vaikutuksensa viljamarkkinaan. Vielä on epävarmaa, miten Iso-Britannia asettuu viljamarkkinoilla Britannian EU-eron myötä.

Tase tiukka, hinnoilla rajallinen nousupotentiaali

Kuluvan kauden 2018/19 osalta tase näyttää vehnän ja ohran osalta verrattain tiukalta, vaikka viennit ovat edenneet hitaasti. Varastojen pienuuden myötä hintoihin kohdistuu nousupotentiaalia. Lisäksi Mustanmeren alueen hintojen odotetaan nousevan kauden 2018/19 jälkipuoliskolla. EU-hintojen nousupotentiaalia rajoittaa kuitenkin erisuuruiset varastot eri puolilla Eurooppaa. Ranskassa niin vehnä- kuin ohravarastot ovat melko hyvällä tasolla ja näiden erien tulee löytää kysyntää joko kotimarkkinoilta tai viennistä. Näin ollen hinnat eivät voi täysin seurata Mustanmeren hintoja. Strategie Grains ennustaa Baltian ja Saksan hintojen sen sijaan pysyvän melko kilpailukykyisinä omilla asiakasmarkkinoillaan, kun niitä verrataan amerikkalaiseen HRW-vehnään (Hard Red Wheat). Euroopan viljan hintojen nousupotentiaalia rajoittaa myös ensi kauden 2019/20 runsaat satonäkymät.  

Maissin osalta tase pysyy raskaana, sillä maissia on tällä kaudella tuotu Eurooppaan isoja määriä ja tahdin ennustetaan pysyvän kauden loppuun saakka. Ukrainan ja Etelä-Amerikan maissi on nyt hyvin kilpailukykyistä EU:ssa eikä maissin hintojen kohoamista ole näkyvissä maailmanmarkkinoilla, elleivät sääolosuhteet sabotoi Etelä-Amerikan sadonkorjuuta.  

Itämeren alueen syyskylvöala kasvoi erityisen voimakkaasti 

Syysviljojen kylvöala kasvoi eri puolilla Eurooppaa. Itämeren alueella eli Pohjoismaissa ja Baltiassa kasvu viime vuoteen on erityisen voimakasta.   Syysviljat ovat pääosin hyvässä kunnossa eri puolilla EU-aluetta lukuun ottamatta Kaakkois-Eurooppaa. Lämpötilat ovat pysyneet joulukuun puolivälistä saakka hieman vuodenaikaan suhteutettua keskiarvoa korkeammalla valtaosassa Eurooppaa, vaikkakin tammikuun puolivälissä tuli kylmempiä rintamia Kaakkois-Eurooppaan. Kylvöajan kuivuudesta huolimatta kasvustot ovat pääosin hyvässä kunnossa Ranskassa, Saksassa ja Puolassa. Romaniassa ja Bulgariassa kasvojen kunto on huomattavasti heikompi. Itämeren alueella sekä Iso-Britanniassa syysviljakasvustojen kunto on hyvä.  

  • Lähde: Strategie Grains, EU Grain Report 1/19