UUTISIA VILJAKETJUSTA

Luke: Rukiin kylvöala nousi korkeimmilleen sitten vuoden 2000

Katariina Vilppula (katariina.vilppula a vyr.fi), 12.12.2018

Rukiin kylvöala kaksinkertaistui viime syksystä ja syysvehnän kylvöala nelinkertaistui. Tiedot ilmenevät Luken ennakollisesta syyskylvöalatilastosta.

Luonnonvarakeskuksen julkaiseman ennakkotiedon mukaan syysruista kylvettiin peräti 42 000 hehtaarille. Rukiin kylvöala ylitti 40 000 hehtaarin viimeksi vuonna 2000.  Viime syksynä rukiin kylvöala jäi 22 000 hehtaariin. Syysvehnän kylvöala kipusi tänä vuonna lähes 44 000 hehtaariin ja näin ollen suurimmaksi neljään vuoteen. Viime vuonna syysvehnää saatiin kylvöön vain 10 000 hehtaarin alalle.  

Syysrypsin ja -rapsin kylvöala nousi 5 400 hehtaariin. Ala tuplaantui viime vuodesta. Luomusyysruista laitettiin maahan 5 400 hehtaaria, joka vastaa 13 % rukiin kokonaisalasta. Luomusyysvehnää kylvettiin 3000 hehtaarin alalle, joka on 7 % syysvehnän kylvöalasta.

Suorakylvön osuus oli syysrukiin kohdalla 13 % ja syysvehnän kohdalla 18 %.  

Syyskylvöalat perustuvat satotutkimukseen, jossa tiedot syyskylvöistä saatiin 620 tilalta. Kasvukaudella 2019 toteutuvat viljelyalat julkaistaan Käytössä oleva maatalousmaa -tilastossa kesäkuussa 2019.