UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kotimaan viljatasearvio 2018/19 päivitettiin

Katariina Vilppula (katariina.vilppula a vyr.fi), 29.11.2018

Kotimaan viljatasearvio kuluvalle kaudelle 2018/19 päivitettiin Vilja-alan yhteistyöryhmän viljamarkkinatyöryhmässä tämän viikon keskiviikkona.

Tasearvion 2018/19 laskennassa on käytetty tuotantotietoina Luonnonvaraskeskuksen (Luke) ennakollisen satotilaston (22.11.2018) tietoja. Alkuvarastot perustuvat Luken tilastoon. Maatilojen rehukäyttö on laskettu eläinmäärien ja keskimääräisen käytön perustella. Siemenkäytöstä on tehty arvio kylvöalojen ja keskimääräisen käytön perusteella. Teollinen käyttö on edellisestä tasevuodesta. Rehukäytössä on huomioitu maissin rehukäyttö.

Viljatasearvioon 2018/19 tehtiin seuraavat muutokset. Vertailuluvut ovat edellisestä arviosta 31.8.2018.

VEHNÄ
Tuotanto: 498 000 tn vs. 528 000 tn
Tuonti: 80 000 tn vs. 100 000 tn
Kotimaankäyttö rehuksi: 330 000 tn vs. 350 000 tn
Varastot 1.7.2019: 192 000 tn vs. 222 000 tn

RUIS
Alkuvarasto 1.7.2018 maatiloilla: 34 000 tn vs. 27 000 tn
Tuotanto: 41 000 tn vs. 49 000 tn
Tuonti: 25 000 tn vs. 20 000 tn
Varastot 1.7.2019: 70 000 tn vs. 67 000 tn

OHRA
Alkuvarasto 1.7.2018 maatiloilla: 361 000 tn vs. 406 000 tn
Tuotanto 2018: 1 329 000 tn vs. 1 223 000 tn
Tuonti: 0 000 tn vs. 35 000 tn
Varastot: 1.7.2019: 422 000 tn vs. 433 000 tn

KAURA
Alkuvarasto 1.7.2018 maatiloilla: 134 000 tn vs. 107 000 tn
Tuotanto: 819 000 tn vs. 869 000 tn
Kotimaankäyttö rehuksi: 470 000 tn vs. 533 000 tn
Varasto 1.7.2019: 193 000 tn vs. 213 000 tn

Viljatasearvio 2018/19 (toinen arvio 28.11.2018)
63 kt, päivitetty 29.11.2018

 Viljataseet 2011/12-2018/19