UUTISIA VILJAKETJUSTA

Strategie Grains: Venäjän vehnän vienti hidastuu ja EU-viljan kysyntä vilkastuu

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 19.10.2018

Viljojen tuotanto EU:ssa laski viime vuodesta 20 milj. tonnilla 278,5 milj. tonniin, ennustaa ranskalainen analyytikkotalo Strategie Grains. Maissisato ei ole riittävän suuri tasapainottamaan niukkaa vehnä- ja ohrasatoa.

Vehnän tuotanto laski viime vuodesta lähes 15 milj. tonnilla 127 milj. tonniin. Vehnäsadon laatu on hyvä lähes kaikkialla Euroopassa, joskin Kaakkois-Euroopassa loppukesän sateet heikensivät laatua. Ohran tuotanto puolestaan laski 2 milj. tonnilla 56,5 milj. tonniin.  Maissin sadonkorjuu on kuun alkupuolella ollut täydessä käynnissä EU:ssa, mutta sadoissa esiintyy vaihtelua eri maiden välillä.  Maissin tuotannon odotetaan pysyvän samalla tasolla kuin viime kaudella eli 59,4 milj. tonnissa.

Viljojen rehukäytön odotetaan laskevan viime kaudesta 8 milj. tonnilla 163 milj. tonniin. Pudotus voi tulla vielä jyrkemmäksi, jos teurastettavien eläinten määrä osoittautuu odotettua korkeammaksi niissä maissa, joissa kuivuus aiheutti eniten tuhoa. Rehupula kasvattaa kuitenkin rehuseosten käyttöä.

EU:n sisäisten vientien ennakoidaan laskevan niin vehnän kuin ohran osalta, vaikka viljaa virtaakin EU:n eteläisistä valtioista Saksaan. Myös EU:sta maailmanmarkkinoille suuntautuva vienti jää viime kauden lukemista, vaikka ennustetta on nostettu viime kuusta. Venäjä on vienyt vehnää etupainotteisesti, joten hiljalleen alkaa olla enemmän kysyntää myös kilpailijamaiden tarjonnalle.

Strategie Grains ennustaa Mustanmeren alueen vehnän hinnan nousevan vuoden loppua kohden, mikä pönkittäisi myös EU:n vehnän hintoja. Hintoja tukee myös EU:n tiukka tarjontatilanne.

  • Lähde: Strategie Grains, EU Grain Report, October 2018