UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kuivuus suosinut sadonkorjuuta Euroopassa, mutta haitannut syysrapsin kylvöjä ja kasvuun lähtöä

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 24.10.2018

Lämpimät ja selvästi tavanomaista kuivemmat sääolot ovat suosineet kevätviljojen puinteja Euroopassa, ilmenee EU-komission MARS-raportista. Toisaalta sääolosuhteet ovat haitanneet syyskylvöjä ja syyskasvustojen kehitystä.

Eniten kuumuus ja kuivuus ovat vaikuttaneet kasvustojen kylvöihin ja kasvustojen kehitykseen keskisessä ja itäisessä Saksassa, läntisessä Puolassa sekä Tšekkien pohjoisosissa. Kuivuus on piinannut syyskasvustoja myös monissa osissa läntistä, keskistä ja Kaakkois-Eurooppaa. Rapsin kylvöihin ja kasvustoihin kuivuus on vaikuttanut merkittävimmin, ja rapsin kylvöikkuna onkin nyt sulkeutunut.

Syysviljojen kylvöt ovat yhä käynnissä Euroopassa. Kuivimmilla alueilla odotellaan vielä sopivia sateita kylvöjen viimeistelemiseksi. Suunnitelmissa on myös jonkin verran uudelleenkylvöjä. Pohjoismaissa ja Baltiassa syysviljojen kylvöt saatiin viimeisteltyä syyskuun aikana suotuisissa olosuhteissa. Tavanomaisessa aikaikkunassa pysyttiin.

Suuressa osassa Euroopan merkittävimpiä rapsintuotantoalueita on kärsitty kuivuudesta, joka on vaikuttanut myös kylvöalaan ja haitannut jo kylvettyjen kasvustojen kehitystä. Vain pieni osa rapsikasvustoista on hyvässä kunnossa. Kuivuuden vaikutukset saattavat heijastua myös rapsin tuotantomääriin 2019.

  • Lähde: JRC MARS Bulletin, October 2018