UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kiireisin puintisesonki pian käsillä

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 14.8.2018

Syysviljojen ja -öljykasvien puinnit alkavat olla loppusuoralla. Kevätviljojen osalta sato valmistuu nyt pikavauhtia ja niiden puinnit käynnistyvät laajemmin tämän viikon loppupuolella. Pisimmälle puinnit ovat VYR:in puintiseurannan mukaan edenneet Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Viljasato jää alueesta riippuen neljänneksen tai jopa puolet tavanomaista pienemmäksi. Heikoin tilanne näyttäisi olevan Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Pohjanmaan suunnilla näkymät ovat verrattain paremmat.

Uudellamaalla puintikosteudet ovat olleet matalia ja jopa alle vastaanottorajan. Kevätviljojen satoihin tulee 40-50 prosentin pudotus tavanomaisesta. Sadot ovat yhtä heikkoja tai heikompia kuin odotettu. Myös syysviljojen sadot ovat paikoin olleet odotettua heikompia. Syysviljoilla laatu on hyvä, sakoluku ja valkuainen korkealla. Kevätviljoilla hehtolitranpainot ovat jääneet alhaisiksi, mutta valkuainen on ollut ensimmäisissä erissä korkealla. Kuminasta tuli iso sato, mutta härkäpapusadosta näyttää tulevan odotettua heikompi. Syysrapsia on jo kylvetty.

Itä-Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa sadot ovat olleet keskimäärin 40 prosenttia, paikoin jopa 60 prosenttia alempia kuin normaalisti. Kaurassa hehtolitranpaino on alhainen ja seulonta korkea. Vehnät ovat normaalipainoisia ja valkuaiset hyviä. Ohrien hehtolitranpainot ovat melko normaalit. Syysöljykasvit on pääosin puitu, mutta kevätöljykasvien sadonkorjuuta ei vielä ole aloitettu.

Kymenlaaksossa ohrista ja kauroista puituna on aikaisia pakkotuleentuneita kasvustoja.   Ensimmäiset tuorevastaanotetut kaurat ovat olleet kevyitä. Laatu tulee vaihtelemaan paljon. Syysöljykasveja on jo hieman kylvetty, ja olosuhteet ovat olleet syyskylvöjen kannalta hyvät. 

Varsinais-Suomessa on tähän mennessä puitu helteen pakkotuleennuttamia kasvustoja. Viikonloppuna saatiin alueellisia sateita, jotka ovat hieman viivyttäneet kevätviljojen korjuuta. Enemmän puinteja viivästyttää kasvustojen epätasaisuus. Kevätviljojen puinnit alkavat laajemmin tämän viikon loppupuolella.

Tavanomaisiin satoihin tulee jopa 50-75 prosentin pudotus, osassa maakuntaa 30-40 prosentin lasku normaalisatoon. Jyvät ovat pieniä ja kaurat kevyitä eriaikaisesta kasvuunlähdöstä johtuen. Joukossa on kuitenkin myös pelättyä parempia satoja, joten toivoa on siitä, että Varsinais-Suomen lohduton satoennuste hieman kohenisi.

Syyskylvösuunnitelmia on reilusti tavanomaista enemmän. Ruista ja syysrapsia on jo kylvetty. Vettä tarvitaan monin paikoin ehdottomasti lisää, jotta itämiskosteutta olisi riittävästi. Sateet voivat haitata syyskylvöjä, jos niitä osuu kuunvaihteeseen. 

Salon seudun länsiosissa härkäpavuista ei juurikaan saatu satoa. Kauran sadot ovat noin neljä tonnin paikkeilla ja aikaisten ohrien sadot ovat jääneet pienemmiksi. Sato on laadultaan hyvää tai tyydyttävää. Rukiista saatiin hyviä tai tyydyttäviä satoja, syysvehnistä heikot kaikin puolin. Herneet on pääosin puitu pääosin. Kaksitahoisia ohria ei ole vielä puitu juurikaan. Viikon-parin päästä on lähes kaikki viljat korjattu, mikäli poutaa riittää.

Satakunnassa sato valmistuu pikavauhtia ja jää 35-40 prosenttia tavanomaista heikommaksi. Kaurojen painot ovat olleet vaihteluvälillä 48-56 kg ja ohran painovaihtelut välillä 58-69 kg. Syyskylvöt eivät vielä ole lähteneet käyntiin. 

Etelä-Karjalassa puinnit ovat vasta aluillaan ja ensimmäiset puidut lohkot ovat olleet helteen paahtamia papuja ja kevätviljoja.  Paremmat kasvustot eivät ole vielä valmiita. Ensimmäisten puitujen viljojen ja papujen sadot ovat olleet huonoja. Viljoista on paikoin saatu vain kolmasosa normaalista. Papusadot ovat olleet jopa vain muutamia satoja kiloja. Nyt puinnit ovat keskeytyksissä kaivattujen paikallisten sadekuurojen takia.

Etelä-Pohjanmaalla on kovilla mailla saatu 35 prosenttia tavanomaista heikompia satoja. Hehtolitranpainot ovat olleet tyydyttävällä tasolla, mutta jyväkoko on jäänyt pieneksi. 

Keski-Pohjanmaalla pelättiin normaalia pienempiä satoja ja niitä on myös saatu. Jyväkoko on keskimääräistä pienempi. Hehtolitranpainoista ei vielä ole tietoa.

Pohjanmaalla sadot jäävät neljänneksen normaalivuodesta, vaikka paikoin on saatu odotukset ylittäneitä keskisatoja. Rannikko-Pohjanmaalla sadot ovat viidenneksen tavanomaista heikompia. Mallasohrien laatu on kohtuullinen, mutta muutoin viljojen hehtopainot ovat kymmenyksen miinuksella. Kaura on selvästi normaalia kevyempää. Rukiin sato on talvehtimisesta riippuen 25-60 % normaalia pienempi. Puintikosteudet ovat olleet mukavan pieniä. Syysöljykasveja on kylvetty muutamia peltoja, ei muuta.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ensimmäisten puitujen ohraerien jyväkoko on pieni ja hehtolitranpainot vaihtelevat. Kaurassa hehtopainot jäävät normaalia alemmiksi. Alueen sisäisetkin erot ovat suuria. On hyviä satoja ja laatuja sekä huonompia lohkoja. Sato jää neljänneksen tavanomaisesta. Syyskylvöjä ei ole vielä tehty, mutta tänä vuonna on mahdollisuuksia.

Keski-Suomessa sato jää 20-30 prosenttia normaalista. Jyvät ovat pieniä ja puintikosteudet ovat olleet alhaisia, joten kuivatusajat ovat lyhyitä. Ruissato jää huonoksi, mikä johtuu heikosta talvehtimisesta. Kumina sen sijaan antoi hyvän sadon. Ohran hehtopainot normaalilla tasolla. Syyskylvöjä tehdään nyt parhaillaan ja ala kasvanee normaalia suuremmaksi. 

Pohjois-Karjalassa sato jää kolmanneksen normaalista. Hehtolitranpaino on ohralla normaali ja kaura on kevyttä. Syyskylvöjä valmistellaan. Viljan satonäkymät vaihtelevat eri puolilla maakuntaa ja myös paikallisesti. Alueen kokonaisviljasato jää kolmanneksen tavanomaista pienemmäksi.

Myös Pohjois-Savossa satomäärä jää 30 prosenttia tavanomaista pienemmäksi. Hehtolitranpainot ovat osin alhaisia, jyväkoko pieni ja jälkiversontaa on kasvustoissa mukana.

Puintitilanne 130818

Katso taulukko isompana Puintitilanne 130818

Lähde: VYR-puintiseurannan asiantuntijaraati 

Lue myös 7.8.2018 - Tulossa aikainen puintisesonki ja pieni viljasato

VYR seuraa tuttuun tapaan puintien etenemistä eri puolilla Suomea. Tämä epävirallinen seuranta toteutetaan kootun asiantuntijaraadin voimin. Raatilaisilta kysellään arvioita puintien etenemisestä kunkin viikon alussa ja niiden pohjalta kirjoitettu uutisjuttu julkaistaan VYR sivuilla tiistaisin. Raatilaisina on mm. keskusliikkeiden, viljakaupan ja tuottaja- ja neuvontajärjestöjen edustajia sekä viljelijöitä.