UUTISIA VILJAKETJUSTA

Maailman viljasato jää kahta edeltävää kautta pienemmäksi

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 6.7.2018

IGC on tiukentanut viljatase-ennustettaan alkaneen kauden 2018/19 osalta. Tuotantoennusteita on laskettu erityisesti Venäjän ja Euroopan osalta, joissa kuivuus ja muut säähuolet ovat heikentäneet vehnän, maissin ja ohran satonäkymiä. Soijan tuotantoennustetta on nostettu uuteen ennätyksen 358 milj. tonniin. Syynä ovat parantuneet satonäkymät USA:ssa ja Brasiliassa.

IGC ennustaa viljojen kokonaistuotannon 2018/19 laskevan alimmilleen kolmeen vuoteen. Maissi- ja durrasatojen kasvu kompensoi pieneneviä vehnä- ja ohrasatoja vain osittain. Viljojen kokonaiskulutuksen ennustetaan nousevan uuteen ennätykseen. Näin ollen maailman viljavarastot kutistuvat toista vuotta peräkkäin. Eniten kutistuvat maissivarastot. Vehnävarastojen kutistuminen näyttäisi jäävän pienemmäksi ja kohdistuvan merkittävimpien viejämaiden varastoihin. Kyseessä olisi kuitenkin ensimmäinen kerta kuuteen vuoteen, kun maissivarastot laskevat.

Hinnat heikkenivät kesäkuussa 

Hintojen muutoksia kuvaava IGC:n GOI-indeksi laski 9 % viime kuusta. Merkittävimmät laskut tulivat vehnän, maissin ja soijan hintoihin.  

Vehnän alaindeksi laski 9 % ja tippui näin alle vuodentakaisen tason. Maissin alaindeksi laski 12 %, mihin syynä olivat niin kauppasuhteiden epävarmuus kuin USA:n hyvät satonäkymät. Soijan alaindeksi laski 11 % prosentilla, mikä on seurausta USA:n ja Kiinan kauppakiistan aiheuttamasta jyrkästi hintasyöksystä USA:ssa.

Rapsisato ei yllä viime vuoden lukemiin

Rapsin osalta maailman tuotannon odotetaan laskevan viime kauden ennätyslukemista. EU:ssa, Australiassa ja Kanadassa satonäkymät ovat viime vuotta heikommat ja korjuualat jäävät hieman viime vuotta pienemmiksi. Samalla myös rapsivarastojen ennustetaan hieman laskevan.  

EU:n rapsin tuotannon ennustetaan laskevan 20,5 milj. tonniin (2017/18: 22 milj. tn). Kukinnan aikainen kuumuus ja kuivuus ovat laskeneet ennusteita erityisesti Saksan ja Puolan pohjois- ja itäosissa. Myös Ranskasta ja Baltiasta on odotettavissa hieman pienempiä satoja. Ukrainan rapsisadon sen sijaan povataan nousevan 2,6 milj. tonniin eli korkeimmaksi kymmeneen vuoteen, vaikka alkukesästä kärsittiin kuivuudesta. Ukrainassa rapsin kylvöala nousi odotuksia korkeammaksi ja talvituhot jäivät luultua pienemmiksi. Ennakkotietojen mukaan Kanadan korjuuala 2018/19 saattaisi hieman laskea viime kaudesta.  

Kaurasato jäänee alimmilleen kolmeen vuoteen  

IGC ennustaa maailman kauran tuotannon laskevan alimmilleen kolmeen vuoteen 23,5 milj. tonniin, mihin syynä on pienemmät sadot niin EU:ssa, Kanadassa kuin Venäjällä. EU:n osalta tuotantoennustetta on laskettu 8 milj. tonniin johtuen Suomea ja Ruotsia piinanneesta kuivuudesta.  

Kauran kokonaiskulutuksen ennustetaan laskevan 4 %, mihin syynä on rehukulutuksen lasku. Elintarvikekulutuksen kasvulle povataan jatkoa. Kaurakaupan ennustetaan aavistuksen vahvistuvan viime kaudesta, mihin syynä on USA:n ja Kiinan vakaa kysyntä. Australian kauran viennin odotetaan pysyvän vahvana erityisesti Kiinan toimitusten ansiosta.  

  • Lähde: IGC, Grain Market Report, June 2019