UUTISIA VILJAKETJUSTA

Sateet tulivat liian myöhään – satopotentiaali on jo leikkaantunut

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 27.6.2018

ProAgrian ja VYR:in kasvutilannekyselyn mukaan suurin osa vilja- ja öljykasvikasvustoista on tällä hetkellä kunnoltaan välttäviä tai tyydyttäviä. Kuivuudesta kärsineet kasvustot ovat jääneet harvoiksi. Juhannusviikon sateet tulivat aivan liian myöhään. Kasvustot elpyvät, mutta satopotentiaali on jo laskenut. ProAgria arvioi tulevan syksyn viljasadon jäävän reilusti alle 3 miljardin kilon.

Juhannusviikon sateet otettiin ilolla vastaan, vaikka ne tulivat liian myöhään. Sateet virkistivät kasvustoja ja kiihdyttivät kasvua. Sadosta on kuitenkin jo menetetty iso siivu. Sateiden myötä jälkiorastumista ja jälkiversontaa on odotettavissa. Samalla myös rikat lähtevät itämään. Kasvustojen epätasainen tuleentuminen tulee heikentämään myös sadon laatua.

Aikaisin ja syvään kylvetyt näyttävät edelleen parhaimmilta. Maalajien väliset erot ovat selvästi nähtävissä. Hikevillä ja multavilla mailla kasvustot näyttävät vähintään kohtuullisilta, savimailla on enemmän ongelmia. Nyt toivotaan sopivasti sadetta ja lämpöä.

Kuivuus on kutistanut kevätvehnän sato-odotuksia

Aikaisin kylvetyt kevätvehnät ja -ohrat ovat lippulehtivaiheessa ja tulossa tähkälle Etelä- ja Keski-Suomessa. Maan pohjoisosissa kevätviljakasvustot ovat pensomisvaiheessa.  Ensimmäiset kaurakasvustot ovat röyhyllä. Osa kasvustoista on vielä orastumatta ja luultavasti jäävätkin paljaiksi. Eteläisessä Suomessa kevätvehnäsadon odotetaan jäävän 40-60 prosenttiin tavanomaisesta, Etelä-Pohjanmaalla tilanne näyttää aavistuksen paremmalta. Mallas- ja rehuohran sekä kauran sadot jäävät 50-70 prosenttiin normaalivuodesta.

Kevätviljojen rikkakasviruiskutukset ovat kuivuuden takia myöhässä tavanomaisesta. Rikkakasvitorjunnan teho on vaihdellut tyydyttävästä hyvään. Kevätviljojen kasvitautipaine on toistaiseksi ollut hyvin alhainen.  

Öljykasvikasvustoissa paljon tuholaisia

Ensimmäiset kevätöljykasvit ovat tulossa kukkaan. Kasvustot ovat harvoja ja kärsineet veden puutteesta, mutta myös hyviä lohkoja näkyy. Alueiden välinen vaihtelu on suurta. Öljykasvisadon odotetaan jäävän alueesta riippuen 30-90 prosenttiin tavanomaisesta. Pahiten kuivuudesta ovat kärsineet Etelä-Suomen rannikkoalueiden, Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen öljykasvikasvustot, joiden keskisadon pelätään jäävän 30-50 prosenttiin. Pohjanmaan rypsit näyttävät hieman paremmilta ja sadon odotetaan jäävän 90 prosenttiin normaalista. Myös syysrapsikasvustot ovat kunnoltaan välttäviä tai tyydyttäviä.

Kirppoja ja rapsikuoriaisia on esiintynyt runsaasti öljykasvikasvustoissa Etelä-Suomessa. Kasvustojen tarkkailun ja tuholaistorjunnan merkitys korostuu tänä vuonna.

Ruissato jää vaatimattomaksi

Rukiin kukinta on päättynyt maan etelä- ja keskiosissa. Pohjanmaalla kasvustot kukkivat edelleen. Syysvehnä on tähkällä ja kasvustot ovat harvoja. Niin korsi kuin tähkä ovat jääneet lyhyiksi.

Tämänvuotinen ruisala on pieni ja keskisato jää kauas normaalista. Kotimaisesta rukiista tuleekin olemaan pulaa. Etelä-Suomen rannikkoalueella, Varsinais-Suomessa, Kymenlaaksossa ja Keski-Suomessa syysviljasatojen pelätään jäävän 30-60 prosenttiin normaalivuodesta. Muilla alueilla sadon arvioidaan jäävän 70-90 prosenttiin keskiverrosta. Kasvustot ovat kuitenkin hyvin vaihtelevia ja parhailla lohkoilla voidaan yltää lähes tavanomaiseen satoon.

Syysviljoilla kasvitauteja ei juurikaan ole havaittu. Rikkoja on kuivuudesta johtuen esiintynyt hieman normaalia vähemmän. Rikkakasvitorjunnat ovat onnistuneet tyydyttävästi. Syysviljoissakin on havaittu kirvoja ja kirppoja, joita on paikoin jouduttu torjumaan.

Kumina pitänyt satopotentiaalinsa parhaiten

Satovuoden kuminat näyttäisivät selvinneen kuivuudesta pienimmillä vaurioilla. Kuminan keskisatojen ennakoidaan yltävän 80-100 prosenttiin tavanomaisesta. Etelä-Suomen ja Pohjanmaan rannikkoalueilla näkymät ovat heikommat ja satojen odotetaan jäävän 50-70 prosenttiin keskivertovuodesta. Härkäpavun osalta esiintyy enemmän vaihtelua. Sadon odotetaan jäävän alueesta riippuen 50-90 prosenttiin normaalista. Parhaimmalta tilanne näyttää Pohjanmaalla ja Etelä-Karjalassa sekä osissa Varsinais-Suomea, joissa voidaan saavuttaa vielä 90 prosenttia keskisadosta.

Lue lisää ProAgrian kasvutilannekatsauksesta

  • Lähde: ProAgrian ja VYR:in kasvutilannekysely