UUTISIA VILJAKETJUSTA

Luke: Kolmanneksella tiloista peltoa yli 50 hehtaaria

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 4.5.2018

Suomessa oli yhteensä 48 562 maatalous- ja puutarhayritystä vuonna 2017. Tilamäärä laski edellisestä vuodesta yli tuhannella, joka vastaa kahta prosenttia tiloista. Tiedot ilmenevät Luonnonvarakeskuksen (Luke) maatalous- ja puutarhayritysrekisteristä. Tilamäärä tarkentui ylöspäin helmikuussa julkaisuista ennakollisista tuloksista.

Tilamäärä väheni vuoden 2017 aikana lähes kaikkien ELY-keskusten alueella kahdesta kolmeen prosenttia, ilmenee Luken tarkennetusta tilastosta. Suhteellisesti eniten tiloja lopetti Pohjois-Savossa ja Varsinais-Suomessa, joissa tilamäärä väheni kolmella prosentilla. Keski-Suomessa lopettaneiden määrä oli suhteellisesti pienin, prosentin luokkaa.

Viljelijöiden keski-ikä pysyi 52 vuodessa. Yksityishenkilöiden omistamilla tiloilla kymmenisen prosenttia viljelijöistä oli alle 35-vuotiaita.

Suurin keskimääräinen tilakoko Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa 

Tiloilla oli peltomaata keskimäärin 47 hehtaaria. Keskimäärin suurimmat tilat löytyivät Uudeltamaalta ja Varsinais-Suomesta, joissa tilakohtainen peltoala ylsi 57 hehtaariin. Pienin keskimääräinen tilakoko oli Etelä-Savossa, 31 hehtaaria. Joka kolmannella peltoa oli yli 50 hehtaaria. 

Perheviljelmiä tiloista oli yhä 86 prosenttia, maatalousyhtymien osuus nousi kahdeksaan prosenttiin (+ 1 %). Osakeyhtiöiden osuus pysyi alle kahdessa prosentissa ja perikuntien vajaassa kolmessa prosentissa. 

Kahdella kolmesta tilasta päätuotantosuuntana oli kasvinviljely ja vajaalla 30 prosentilla kotieläintuotanto. Päätuotantosuuntien alueittainen vaihtelu oli suurta. 

  • Lähde: Luke, Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne 2017

Luken tilastoon