UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kylvöjä viimeistellään kuivuudessa − orastuminen epätasaista

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 29.5.2018

Aurinkoa ja lämpöä on riittänyt, ja kevään kylvöt ovat viimeistelyä vaille valmiit. Oraat kituvat kuivuudessa, joten nyt tarvittaisiin sadetta. Kuivuus on heikentänyt erityisesti viimeisien kylvöjen orastumista. Aukkoisia kasvustoja näkyy paljon eri puolilla Suomea. Tämänvuotinen kylvöseuranta päättyy tämän jutun myötä.

Uudellamaalla kylvöt on käytännössä tehty. Alueella näkyy myös hyvin orastuneita peltoja. Kasvustoista suuri osa on kuitenkin epätasaisia tai orastumista vielä odotellaan. Moni kokenut viljelijä on todennut, ettei koskaan ole näyttänyt yhtä huonolta. Lohkoja on myös kylvetty uudestaan, mistä ei kuivissa olosuhteissa ole ollut juurikaan apua. Viimeisten kylvöjen aikaan pellot olivat todella kuivia. Kirpparuiskutuksia on tarvittu jonkin verran. Syyskylvöt ovat paikoin pensoneet heikosti, mihin helle on syypäänä.  Sato-odotukset ovatkin matalat. Toisaalta myös olosuhteisiin nähden hyväkuntoisia kasvustoja löytyy.

Varsinais-Suomessa ensimmäiset kylvöt ja suorakylvetyt pellot ovat orastuneet parhaiten. Epätasaisia kasvustoja näkyy maisemassa paljon. Lisäksi kevätviljat eivät verso näin lämpimällä säällä. Rukiit ovat tähkällä, syysöljykasvit kukkivat ja kasvu etenee liiankin nopeasti. Myös syyskylvöt kärsivät veden puutteesta. Kuivuus aiheuttanut jo sadonvähennystä. Jos viikon sisällä saataisiin sadetta, pelastaisi se vielä osan sadosta. Sadetuslaitteita näkyy erikoiskasvipelloilla ja jossain myös viljapelloilla, jos kasteluun on mahdollisuus. Ruiskutuksiin sää on liian stressaava. Rikkaruiskutuksissa suositellaan viivästettyjä käsittelyjä. Satopotentiaali uhkaa laskea, jos ei pian luvata sateita. Vähäiset syyskylvöt ovat toistaiseksi hyviä, paremmassa kunnossa kuin kevätviljat.

Myös Satakunnassa myöhemmät hellekylvöt ovat orastuneet epätasaisesti. Aikaisin kylvetyt näyttävät paremmilta. Kevätviljat ovat tällä hetkellä 1-3 -lehtiasteella. Rikat itävät hitaasti eikä tauteja ole havaittu. Kirppavioituksia on ollut jonkin verran. Kevätöljykasveilla kirppoja pitää tarkkailla, sillä ne lisääntyvät lämmössä. Kuminakoita vastaan on jo tehty tautitorjuntaa. Rukiit ovat lippulehdellä ja työntävät tähkää. Syysvehnät kaipaisivat veden lisäksi jaettua lannoitusta. Typpeä tarvittaisiin lisää, jos sitä vaan päästäisiin laittamaan. Korrensääteitä tulee käyttää maltillisia määriä.

Kymenlaakson oraissa näkyy paljon kuivuudesta johtuvaa epätasaisuutta. Kylvö vaati tarkkuutta, etteivät siemenet jää liian pintaan ja kuivaan kerrokseen. Myös viime syksyn haasteelliset korjuukelit näkyvät pellolla. Jonkin verran on tehty myös uusintakylvöjä. Ensimmäisissä kylvöksissä alkaa jo olemaan kahdesta kolmeen lehteä. Kasvu on hidastunut vedenpuutteen takia, vaikka osalla lohkoista on kylvökerroksissa havaittavissa vielä jonkin verran kosteutta.

Kirppoja on lohkosta riippuen liikenteessä melko runsaasti ja lämpimällä säällä ne myös lisääntyvät nopeasti. Kirpparuiskutuksia on jo jouduttu tekemään. Kirppoja on havaittu myös viljapelloilla. Viime viikolla tehtiin ensimmäiset havainnot kirvoista, torjuntakynnys ei kuitenkaan ole vielä ylittynyt. Syysviljat näyttävät harvoilta, sillä ne eivät pensoneet. Syysviljat on ruiskutettu.

Etelä-Pohjanmaalla kylvämättä on enää yksittäisiä hankalia lohkoja sekä jonkin verran monimuotoisuuspeltoja. Oraat näyttävät vielä kohtuullisilta, mutta kuivuus alkaa jo näkymään heikompina oraina ja jopa itämättöminä laikkuina etenkin hietaisilla rinnemailla sekä monilla syvään muokatuilla kevätkyntölohkoilla. Syysviljat ovat kehityksessään pitkällä ja näyttävät kohtalaisilta. Jonkin verran jouduttiin rikkomaan ja rukiin pensominen jäänyt paikoin heikohkoksi. Veden puute vaikuttaa jo satoa heikentävästi.

Ruiskutukset tulevat varmaankin myöhästymään. Kuivuuden stressaamien lohkojen ruiskuttamiseen kannattaakin käyttää harkintaa. Oraille saa aikaan helposti polttovioituksia. Toisaalta taas rikat, jotka ovat kehittäneet paksun vahakerroksen vaatisivat isohkon annoksen. Ilmankosteutta ei ole riittävästi varmistamaan ruiskutusten täydellinen onnistuminen.

Keski-Pohjanmaalla kylvöjä tehtiin melko pitkään ja turhaakin odottelua oli, sillä pelättiin halloja. Aikaisin kylvetyt kasvustot ovat tiheämpiä, myöhemmin kylvetyt harvempia. Alueen vähäiset syysrapsit näyttävät hyviltä. Rikkaruiskutuksia ei vielä ole tehty.

Pohjanmaalla viimeiset kylvöt itävät epätasaisesti. Muuten oraat ovat jo pitkällä, mutta kärsivät kuivuudesta. Piensiemenisten kasvien kuten rypsin ja rapsin kohdalla esiintyy ongelmia, jos siemen on liian pinnassa. Vettä tarvitaan erityisesti savimaille. Rannikko-Pohjanmaalla syysviljat ovat epätasaisia ja kolmannes on tuhoutunut. Öljykasvit ovat täydessä kukassa ja rukiit pitkällä 3-solmuasteella tai pidemmällä. Ruiskutukset ovat haasteellisia, kun kaikki rikatkaan ei ole lähteneet itämään.

Pohjois-Pohjanmaalla kasvustojen kehitys on lämpimästä säästä johtuen erittäin nopeaa, mutta kosteuden puute alkaa pian jarruttaa kasvua. Kainuussa oraat ovat juuri nousseet pintaan. Ruiskutukset alkavat ensimmäisten kylvöjen osalta loppuviikosta Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa Lapissa. Ääri-ilmiöt säätilassa näyttävät olevan tätä päivää. Toivotaan, ettei edessä ole puolentoista kuukauden sadejaksoa.

Keski-Suomessa viimeisimmissä kylvöissä on kuivuus hidastanut orastumista. Lähes kaikki syysviljat on kynnetty, sillä talvehtiminen meni pommiin. Vettä kun tulisi, niin hyvä kesä voisi olla edessä.

Etelä-Savossa oraat näyttävät vielä kohtuullisen hyväkuntoisilta. Sadetta aletaan pian kaivata. Pohjois-Savossa orastuminen osin epätasaista, osin harvaa maalajista riippuen. Syysviljoja ei juuri ole tänä vuonna. Sadetta ei ole tullut reiluun kolmeen viikkoon eikä sitä ennusteiden mukaan ole luvassa kahden seuraavan viikon sisällä. Pintakuivuus alkaa näkyä kasvustoissa.

Etelä-Karjalassa oraat ovat erittäin vaihtelevia. Hyviä oraita löytyy ensimmäisistä kylvöistä ja sieltä missä sadekuurot sattuivat kohdalle. Muualla varsinkin myöhäisemmät kylvöt ovat erittäin epätasaisia. Sade voi vielä pelastaa, mutta kasvustot jäävät silloin kirjaviksi. Viime syksynä korjaamatta ja/tai muokkaamatta jääviä peltoja on yhä koskematta, joten peltoa siirtynee viljoilta pois. Lisäksi osa sadosta on jo nyt menetetty harvan kasvuston johdosta. Syysviljat näyttävät hyviltä sikäli, kun niitä on.

Pohjois-Karjalassa kylvöt saadaan tehtyä tämän viikon aikana. Maat ovat kuivia ja oraat näyttävät harvoilta. Kaivataan lempeitä sateita. Tulvavedet vaivaavat järvenrantapeltoja. Nurmia on paikattu ja heinänsiemenille on kysyntää. Ensimmäinen nurmisato jää pieneksi.

Kylvöjen eteneminen 28052018

Lähde: VYR-kylvöseurannan asiantuntijaraati

Lue myös
22.5.2018 - Kylvöt pian loppusuoralla – nyt kaivataan sadetta 

15.5.2018 - Hellesää vauhdittaa kylvöjä
8.5.2018 - Kylvökoneet lähtövalmiudessa – tällä viikolla tapahtuu

Vilja-alan yhteistyöryhmä seuraa kevätkylvöjen etenemistä myös tänä keväänä. Tämä epävirallinen seuranta on toteutettu sitä varten kootun asiantuntijaraadin avulla. Raatilaisilta kysellään arvioita kylvöjen etenemisestä kunkin viikon alussa. Raatilaisina on mm. viljakaupan sekä tuottaja- ja neuvontajärjestöjen edustajia sekä viljelijöitä.