UUTISIA VILJAKETJUSTA

Arviot luomuviljan kysynnästä ja tarjonnasta päivitetty

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 18.4.2018

Vilja-alan yhteistyötyhmän luomutyöryhmä laati arvion luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä kotimaassa markkinointikaudella 2017/18. Arvion mukaan luomuviljojen tarjonta kasvaa edeltävästä kaudesta, mutta luomukauran käyttö jäänee aavistuksen viime kauden ennätyksestä.

VYR:in luomutyöryhmän kokouksessa huhtikuussa 2018 laadittiin arvio luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä kotimaassa markkinointikaudelle 2017/18. Lisäksi arvioita on päivitetty markkinointikausien 2011/12-2016/17 osalta.

Luomukauran kysyntä jatkanut vahvana

Luken satotilaston mukaan luomukauran tuotanto nousi 59,2 milj. kiloon vuonna 2017, kun edeltävänä vuonna tuotanto oli 47,9 milj. kiloa. Kantar TNS Agrin toteuttaman yrityskyselyn perusteella luomukauran käyttö näyttäisi laskeneen 56,8 milj. kiloon, kun edeltävällä kaudella yllettiin ennätykselliseeen 57,6 milj. kiloon. Luomukauran käyttö kasvoi vuoteen 2016 saakka kovaa vauhtia, ja nyt tullut pudotus on verrattain pieni. Luomukauran elintarvikekäyttö näyttäisi yhä kasvaneen, mutta rehukäyttö on hieman laskenut.

Yrityskyselyn mukaan luomukauraa tuodaan kaudella 2017/18 on noin 12,2 milj. kiloa. Edeltävän kauden tuontimäärä oli hieman pienempi, 10,2 milj. kiloa. Luomukauran vienti nousee kyselyn perusteella 5 milj. kiloon, kun edeltävällä kaudella jäätiin 2,1 milj. kiloon. Luomuviljan jyvävienti painottuu kauraan. 

Muut luomuviljat takamatkalla kauraan verrattuna 

Luomuvehnän tuotanto nousi Luken satotilaston mukaan 11,1 milj. kiloon (2016: 7,6 milj. kg). Luomuvehnän tuonti jäänee yrityskyselyn perusteella 1,8 milj. kiloon (2016: 3,1 milj. kg) ja luomuvehnän kotimaankäyttö 12,7 milj. kiloon (2016: 13,3 milj. kg). Luomurukiin tuotanto laski 5,8 milj. kiloon (2016: 7,8 milj. kg), mutta käyttö näyttäisi pysyvän vakaana 7,7 milj. kilossa (2016: 7,8 milj. kg). Luomuohran tuotanto nousi 10,6 milj. kiloon (2016: 8,1 milj. kg) ja kotimaan käyttö näyttäisi yltävän 11,7 milj. kiloon (2016: 10,8 milj. kg).

Arviota tarkasteltaessa on huomioitava, että arvio on tehty jyvinä olevalle luomuviljalle. Taulukossa ei siis ole mukana käsitelty jalosteiden sisältämiä viljamääriä. Arviossa ei huomioida seosviljaa ja sen tuotantoa. Arviossa ei ole huomioitu sadon laatua ja sen riittävyyttä täyttää eri käyttötarkoituksien vaatimukset.

Arvio luomuviljan kysynnästä ja tarjonnasta 2017/18
35 kt, päivitetty 17.4.2018

Arviot luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä 2011/12-2017/18  

  • Lähde: Arvio luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä 2017/18 ja 2016/17