UUTISIA VILJAKETJUSTA

Sertifioidun siemenen käyttöaikomus viime vuotta matalampi

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 2.3.2018

Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) viljelijöille teettämässä Kylvöaikeet 2018 -kyselyssä tiedusteltiin myös sertifioidun siemenen käyttöaikomuksia. Vastausten perusteella sertifioidun ostosiemenen osuus näyttäisi laskevan viime vuodesta.

Tammikuussa tehdyn kyselyn perusteella sertifioidun siemenen käyttöaikomus on laskenut rypsillä sekä kaikilla viljoilla – vehnää ja ruista lukuun ottamatta. Esimerkiksi elintarvikekauran viljelyalasta vain 34 prosenttia kylvettäisiin sertifioidulla ostosiemenellä, loput tilan omalla siemenellä. Viimevuotisen kyselyn aikoihin kaura-alasta 46 prosenttia oli suunnitteilla kylvää sertifioidulla siemenellä. 

Tuoreen kyselyn perusteella mallasohrista vain neljännes kylvetään sertifioidulla siemenellä. Viime vuonna vastaava luku oli 29 prosenttia. Myös rehuohran osalta sertifioidun siemenen käyttöaikomus laski viime vuoden 49 prosentista 39 prosenttiin.

Vehnän osalta sertifioidun siemenen osuus näyttäisi pysyvän viime vuoden tasolla tai nousevan aavistuksen korkeammaksi (2017: 33 %). Vastausten mukaan vehnistä reilu kolmannes (34 %) kylvetään (tai kylvettiin viime syksynä) sertifioidulla siemenellä.

Sertifioidun siemenen käyttöaikomus 2018

Oman siemenen itävyyttä ei selvitetä riittävän aikaisin

Tammikuussa vain alle puolet kyselyyn vastanneista tiloista oli selvittänyt oman siemenen itävyyden kauran ja vehnän osalta, vaikka viime syksyn sääolosuhteet heikensivät itävyyksiä monin paikoin. Muun muassa härkäpavun osalta tilanne oli vieläkin huolestuttavampi, sillä itävyys oli tiedossa vain 38 prosentissa omista siemenistä. 

2018 TOS siemenen itävyyden selvittäminen

Siemenviljan tuotannossa oli viime syksynä riskinä itävyyksien voimakas heikkeneminen. Itävyyksissä esiintyykin huomattavaa vaihtelua, mistä syystä oman siemenen itävyys tulee selvittää mitä pikimmiten, jos ei sitä vielä ole tehnyt. Vaikka tilan oman eli TOS-siemenen itävyys olisi jo testattu viime vuoden puolella, kannattaa itävyys varmistaa vielä uudelleen ennen kevään kylvöjä, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä. Myös sertifioitua siementä hankkiessa kannattaa kiirehtiä. Erityisesti suosituimpien lajikkeiden kysyntä on kovaa ja osa lajikkeista on myyty loppuun. 

  • Lähde: Kantar TNS Agri, VYR Kylvöalaennuste 2018

Vilja-alan yhteistyöryhmän toimeksiannosta tehdyn kyselyn vastausten perusteella laskettu ennuste kuvastaa viljelijöiden tammikuun aikaisia suunnitelmia. Verrattaessa ennustetta lopullisiin kylvöaloihin tulee ottaa huomioon viljelijöiden päätöksiin vaikuttavat tekijät kyselyajankohdan ja kylvötöiden välillä. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Agri haastattelemalla tammikuussa noin 500 viljelijää