UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kylvöpäätöksiin vaikuttavat tekijät kartoitettiin – viljelykierto edelleen kärjessä

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 7.3.2018

Tammikuisen kylvöaikomukset-kyselyn yhteydessä selvitettiin myös kylvöpäätöksiin vaikuttavia tekijöitä kasvukaudella 2018. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Agri Vilja-alan yhteistyöryhmän toimeksiannosta.

Viljelykierto ja peltolohkojen ominaisuudet vaikuttavat kylvöpäätöksiin kaikkein eniten, kun tuloksia tarkastellaan kaikkien tilojen osalta. Kolmanneksi merkittävin rooli näyttäisi olevan tukipolitiikalla. Kylvöpäätöksiin vaikuttavien tekijöiden kärkikolmikko onkin pysynyt samana kuin viime vuonna. Kotimaan ostajien tarpeilla sekä jäljellä olevilla varastoilla on sen sijaan hieman pienempi merkitys päätöksenteossa.

Kylvöpäätöksiin vaikuttavat tekijät vaihtelevat tuotantosuunnittain. Kasvinviljelytiloilla myös kotimaan ostajien tarpeet sekä ajankohdan viljamarkinanäkymät ovat merkittävässä roolissa. Näiden tekijöiden merkitys korostuukin niillä tiloilla, joilla viljan myyntitulolla on merkitystä. Kotieläintiloilla eläinten rehutarpeet ohjaavat kylvöpäätöksiä.  

Kylvöpäätös

Tänä vuonna kysyttiin myös kylvösiemenen saatavuuden vaikutusta kylvöpäätöksiin. Vastausten perusteella siementen saatavustilanteen vaikutus suunnitelmiin oli ainakin vielä tammikuussa verrattain pieni. Perinteet, tavat ja tottumukset vaikuttavat yhä, mutta niiden merkitys näyttäisi hieman heikentyneen viime vuodesta. 

  • Lähde: Kantar TNS Agri, VYR Kylvöalaennuste 2018

Vilja-alan yhteistyöryhmän toimeksiannosta tehdyn kyselyn vastausten perusteella laskettu ennuste kuvastaa viljelijöiden tammikuun aikaisia suunnitelmia. Verrattaessa ennustetta lopullisiin kylvöaloihin tulee ottaa huomioon viljelijöiden päätöksiin vaikuttavat tekijät kyselyajankohdan ja kylvötöiden välillä. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Agri haastattelemalla tammikuussa noin 500 viljelijää.