UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kylvöaikeet 2018 kartoitettu

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 1.3.2018

Kasvukauden 2018 kylvöaloja koskevan viljelijäkyselyn tulokset ovat valmistuneet. Kauran, rypsin, kuminan ja härkäpavun viljelyala näyttäisi kasvavan, vehnän ja rukiin laskevan. Kyselyn toteutti Kantar TNS Agri Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) toimeksiannosta.

Kyselyyn osallistui viitisen sataa viljelijää eri puolilta Suomea. Kyselyyn vastattujen kylvöalojen perusteella laskettu ennuste kuvastaa viljelijöiden tammikuun aikaisia suunnitelmia. 

Toteutuneet pellonkäytön pinta-alat 2017 ja ennuste 2018

Kuvat: Kantar TNS, VYR Kylvöalaennuste 2017

Kuminan viljelyala nousee vastausten perusteella (+ 27 %) 30 500 hehtaariin ja viherlannoitusnurmen ala (+ 22 %) 38 400 hehtaariin. Rypsin viljelyala näyttäisi nousevan (+ 15 %) 32 800 hehtaariin ja rapsin (+ 1%) 37 200 hehtaariin. Rapsin viljelyala pysynee rypsialaa suurempana jo kolmatta vuotta peräkkäin. 

Viime kasvukauden haasteet kutistivat syyskylvöalaa. Viime syksynä kylvetty ja tulevana syksynä puitava ruisala kutistuu kyselyn perusteella (- 31 %) 22 000 hehtaariin ja syysvehnäala (- 72 %) 10 200 hehtaariin (suluissa muutos viime vuoteen).

Kauran viljelyinnostus kasvussa, elintarvikekauran osuus nousussa 

Kauran viljelyala näyttäisi kasvavan 10 prosentilla viime vuodesta, eli 370 700 hehtaariin. Kauran kylvöinnostus kasvanee koko maassa pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. 

Kaura alueelliset

Elintarvikekauran osuus kaura-alasta – tai ainakin pyrkimys tuottaa elintarvikekauraa on noussut viime vuodesta. Kyselyn perusteella 48 prosenttia kaurasta tuotettaisiin ensisijaisesti elintarvikekäyttöön ja 52 prosenttia eläinten rehuksi. Viime vuotisen kyselyn aikoihin elintarvikekauraa oli tarkoitus tuottaa 42 prosentilla ja rehukauraa 58 prosentilla alasta.

Rehu- ja elintarvikekaura

Ohra-ala pysynee vakaana

Mallasohran viljelyala nousee kyselyn perusteella (+ 6 %) 79 900 hehtaariin. Muun ohran viljelyala sen sijaan pienenisi  aavistuksen (- 1 %) 356 800 hehtaariin. Ohran kokonaisala näyttäisi kuitenkin pysyvän vakaana. Ohra-ala näyttäisi kasvavan Etelä- (+ 5 %) ja Lounas-Suomessa (+ 7 %), mutta kutistuvan Itä-Suomessa (- 7 %), Pohjanmaalla (- 7 %) sekä Pohjois-Suomessa (- 5 %).

Ohra

Vehnäala kutistunee lähes viidenneksellä

Syys- ja kevätvehnän yhteenlaskettu viljelyala pienenee (- 18 %) kyselyn mukaan 180 100 hehtaariin. Ennusteen toteutuessa kevätvehnän viljelyala laskisi (- 7 %) hieman alle 170 000 hehtaariin. Syysvehnän osalta lasku on jyrkempi (- 72 %), mutta myös osuus vehnäalasta pienempi (10 200 ha). Suhteessa eniten vehnäala näyttäisin pienenevän Itä-Suomessa (- 51 %), jossa tosin viljellään verrattain pieni osa Suomen vehnästä. Myös Lounais- (- 21 %) ja Etelä-Suomessa (- 15 %) lasku näyttäisi olevan verrattain jyrkkää.  

Vehnä
  • Lähde: Kantar TNS Agri, VYR Kylvöalaennuste 2018 

Vilja-alan yhteistyöryhmän toimeksiannosta tehdyn kyselyn vastausten perusteella laskettu ennuste kuvastaa viljelijöiden tammikuun aikaisia suunnitelmia. Verrattaessa ennustetta lopullisiin kylvöaloihin tulee ottaa huomioon viljelijöiden päätöksiin vaikuttavat tekijät kyselyajankohdan ja kylvötöiden välillä. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Agri haastattelemalla tammikuussa noin 500 viljelijää.