UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kotimaan viljatasearvio 2017/18 päivitetty

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 12.3.2018

Kotimaan viljatasearvio kuluvalle kaudelle 2017/18 päivitettiin Vilja-alan yhteistyöryhmän viljamarkkinatyöryhmässä viime viikon perjantaina.

Tasearvion 2017/18 laskennassa on käytetty tuotantotietoina Luonnonvarakeskuksen (Luke) satotilaston (9.3.2018) tietoja. Maatilojen rehukäytössä vähennetty tuoreviljasatoa 70 000 tn edellisen arvion 50 000 tn lisäksi. Siemenkäytön laskentaa on tarkennettu VYR kylvöalaennusteella ja kylvömäärillä (mm. itävyys). Tase on tasapainotettu varaston muutoksilla. Muut kohdat perustuvat kauden 2016/17 viljataseeseen sekä asiantuntija-arvioihin VYR viljamarkkinaryhmän palaverissa 9.3.

Viljatasearvioon 2017/18 tehtiin seuraavat muutokset. Vertailuluvut ovat edellisestä arviosta 27.11.2017.

VEHNÄ 
Tuotanto: 802 000 tn vrt. 789 000 tn
Tuonti: 25 000 tn vrt. 33 000 tn
Käyttö siemeneksi: 51 000 tn vrt. 60 000 tn
Käyttö rehuksi: 430 000 tn vrt. 436 000 tn
Vienti: 62 000 tn vrt. 70 000 tn
Varasto 1.7.2018: 286 000 tn vrt. 258 000 tn

RUIS
Käyttö siemeneksi: 3 000 tn vrt. 4 000 tn 
Varasto 1.7.2018: 111 000 tn vrt. 110 000 tn  

OHRA
Tuotanto: 1 460 000 tn vrt. 1 451 000 tn
Käyttö siemeneksi: 116 000 tn vrt. 120 000 tn
Käyttö rehuksi: 825 000 tn vrt. 875 000 tn
Teolliseen käyttöön: 325 000 tn vrt. 320 000 tn
Vienti: 100 000 tn vrt. 116 000 tn 
Varasto 1.7.2018: 634 000 tn vrt. 560 000 tn  

KAURA
Tuotanto: 1 014 000 tn vrt. 1 012 000 tn 
Tuonti: 14 000 tn vrt. 10 000 tn
Käyttö rehuksi: 494 000 tn vrt. 499 000 tn
Vienti: 295 000 tn vrt. 380 000 tn 
Varasto 1.7.2018: 427 000 tn vrt. 330 000 tn

Viljatasearvio 2017/18 (kolmas arvio 9.3.2018)
70 kt, päivitetty 9.3.2018

Viljatasearviot 2012/13-2017/18