UUTISIA VILJAKETJUSTA

Komission selvitys: Viljan varastointi ja logistiikka on kehittynyt EU:ssa, pullonkauloja löytyy yhä

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 14.3.2018

Viljan sekä öljy- ja valkuaiskasvien varastointikapasiteetti EU:ssa nousi 20 prosentilla vuosien 2005 ja 2015 välillä, ilmenee EU-komission teettämästä tutkimuksesta. Varasto- ja logistiikkaketjussa on vielä merkittäviä pullonkauloja, joiden vaikutus koko sektoriin voi olla huomattava.

EU-komissio teetti laajan selvityksen viljan sekä öljy- ja valkuaiskasvien varastointi- ja logistiikkatilanteesta EU:ssa. Tutkimuksessa kartoitettiin varastointivalmius kaikissa 28 jäsenmaassa. Tutkimus osoittaa myös varastointikapasiteetin ja logistiikkainfrastruktuurin kehityksen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tällä viikolla julkaistussa raportissa mukana on case-tutkimukset Saksan, Unkarin ja Romanian sekä Kiinan osalta.

EU:n kokonaisvarastointikapasiteetti viljoille sekä öljy- ja valkuaiskasveille kasvoi selvityksen mukaan 20 prosentilla vuosien 2005 ja 2015 välillä. Tuotanto nousi samalla aikavälillä 11 prosenttia. Kaikki 28 EU-jäsenmaata ovat kasvattaneet varastointikapasiteettiaan 10 vuoden tarkasteluajanjaksolla. Kapasiteetti on kuitenkin yhä puutteellinen osissa unionia.   

EU:ssa kulkee joka viikko noin 4 miljoonaa tonnia viljaa, nettoarvoltaan yli biljoona euroa. Toimiva varastointi- ja logistiikkajärjestelmä onkin eurooppalaisen viljan kannalta merkittävässä roolissa.  

Study on storage capacities and logistical infrastructure for EU agricultural commodities trade

  • Lähde: DG AGRI 12.3.2018, EU grain storage has improved but critical bottlenecks remain