UUTISIA VILJAKETJUSTA

IGC laski arviotaan maailman viljan tuotannosta 2017/18 ensimmäistä kertaa sitten heinäkuun

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 23.2.2018

Kansainvälinen viljaneuvosto IGC tiputti ennustettaan maailman viljan tuotannosta 2 094 milj. tonniin, joka tarkoittaa 2 % pudotusta viime kaudesta. Viljan kysynnän sen sijaan ennakoidaan kasvavan ja varastojen laskevan ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen.

IGC laski ennustettaan maailman viljantuotannosta 2 094 milj. tonniin kaudella 2017/18. Laskua edeltävän kauteen tulee 2 % eli 56 milj. tonnia. Argentiinan, Brasilian ja Etelä-Afrikan heikentyneet maissin tuotantonäkymät ovat merkittävimpinä syinä tuotantoarvion kutistamiseen. Kuivuus on piinannut maissikasvustoja Argentiinassa ja Etelä-Afrikassa. Brasiliassa sen sijaan heikot hintataso sekä soijapavun korjuun viivästyminen ovat laskeneet odotuksia toisen maissisadon kylvöistä ja heikentäneet näin ollen myös sato-odotuksia.  

IGC laski ennustettaan myös kauden 2017/18 loppuvarastojen osalta 610 milj. tonniin, jolloin laskua edeltävään kauteen tulisi 11 milj. tonnia. Varastot kääntyvät vahvan kysynnän ja aavistuksen kutistuvan tuotannon ansiosta laskuun ensimmäistä kertaa sitten kauden 2012/13. Viljaneuvoston ennusteiden perusteella on mahdollista, että varastot jatkuvat laskua myös tulevalla kaudella, jos kulutuksen kasvu jatkuu oletetusti.  

Hinnat vahvistuneet helmikuun aikana 

Hintojen muutoksia kuvaava IGC:n GOI-indeksi nousi viime kuusta 5 % ja saavutti samalla korkeimman tason seitsemään kuukauteen. Indeksissä mukana olevista hyödykkeistä ainoastaan riisin hintataso heikkeni. Argentiinan ja USA:n eteläisten tasankojen kuivuus on merkittävin syy hintojen nousuun, mutta myös vahva vientikysyntä pönkitti hintoja osassa maita.  

Vehnän alaindeksi nousi viime kuusta 3 %, mihin syyksi nähdään kasvanut huoli USA:n syysviljasadosta 2018/19 sekä Mustanmeren alueen hintojen nousu. Maissin alaindeksi nousi 7 % johtuen Etelä-Amerikan epävarmoista satonäkymistä. Vahva vientikysyntä pönkitti hintoja USA:ssa ja Ukrainassa.  

Soijan alaindeksi nousi 7 % ja kipusi korkeimmilleen sitten viime maaliskuun. Pitkään jatkunut kuivuus Argentiinassa on merkittävin soijan hintojen vahvistumista selittävä tekijä.    

Kaurabuumi pönkittää kauran elintarvikekulutusta, rehukulutus laskussa 

Kauran osalta IGC ennustaa tuotannon pysyvän viime vuoden tasolla 24 milj. tonnissa kaudella 2017/18. Ennustetta on nostettu viime kuusta 0,2 milj. tonnilla, mihin syynä Australian hieman odotettua paremmat satotasot. Tästä huolimatta Australian kaurasato 1,1 milj. tonnia jää kauas edeltävän kauden sadosta (2016/17: 1,9 milj. tn).   

Kauran kokonaiskulutus laskee (-3 %) IGC:n ennusteen mukaan 24,4 milj. tonniin. Kauran rehukulutuksen IGC ennustaa laskevan (-4 %), mutta elintarvikekulutuksen nousevan (+ 5 %). Syynä elintarvikekulutuksen kasvuun on lisääntynyt tietoisuus kauran terveysvaikutuksista sekä kauratuotteiden valikoiman laajeneminen markkinoilla. 

Kauravarastojen IGC ennustaa laskevan 2,5 milj. tonniin (2016/17: 2,9 milj. tn). Kanadan varastojen odotetaan kasvavan, mutta EU:n, Australian ja USA:n hieman kutistuvan. Ennustetta kauran maailmankaupasta on korostettu johtuen USA:n ja Kiinan vakaasta kysynnästä. Kiinassa elintarvikekauran kysyntä on kovassa kasvussa. Eniten Kiinaan tuodaan kauraa Australiasta.  

  • Lähde: IGC, Grain Market Report, February 2018