UUTISIA VILJAKETJUSTA

MMM: Tiloja tuotetaan energiaveronpalautusten kautta 25 miljoonalla eurolla, syyskylvövahinkoihin miljoonan lisätuki EU:lta

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 19.1.2018

Sadonkorjuun ongelmista kärsineitä maatiloja tuetaan hallituksen syksyllä 2017 esittämän lisäbudjetin mukaan 25 miljoonalla eurolla. Tuki maksetaan energiaveron palautusjärjestelmän kautta ja se perustuu vuoden 2017 kulutukseen.

Lisäksi EU:n jäsenmaat hyväksyivät 17.1.2018 EU komission ehdotuksen 1,08 miljoonan euron tukimäärästä Suomelle. Kyse on poikkeuksellisesti erityistoimenpiteestä, sillä EU:n lainsäädännössä ei ole varsinaista tukijärjestelmää, joka korvaisi satovahinkoja. Tukea myönnettiin Suomen lisäksi myös Baltian maille. 

Hehtaariperusteisesti maksettava tuki kohdennetaan syyskylvöaloille, jotka tuhoutuivat sateiden takia tai jäivät kokonaan kylvämättä.  Tuen saannin ehtona on, että menetetty syyskylvöala on vähintään 30 prosenttia tilan syyskylvöalasta. 

Suomessa syyskylvöala on tavanomaisinakin vuosina verrattain pieni, mikä on suoraan vaikuttanut EU-komission myöntämään tukipottiin. Asetusluonnos mahdollistaa EU-tuen suuruutta vastaavan kansallisen määrärahan käytön. Lisäksi parhaillaan selvitetään mahdollisuuksia tuen täydentämiseen kansallisin varoin. Syyskylvömenetyksiä korvaava tuki maksetaan syyskuun 2018 loppuun mennessä. 

Näiden toimenpiteiden lisäksi selvitetään, onko satovahinkovakuutusten vakuutusmaksuveroa mahdollista alentaa tilanteen helpottamiseksi.

Tukien maksun yksityiskohdat asiassa tarkentuvat, kun lakimuutos on hyväksytty ja tukijärjestelmän muutoksesta on tehty ilmoitus komissiolle. Valtiovarainministeriön kanssa yhteistyössä tehdyn valmistelun perusteella tuki maksettaisiin yhdessä vuosittaisen palautuksen kanssa, jolloin tilojen ei tarvitsisi hakea lisäpalautusta erikseen. Toimeenpano lakimuutoksen lisäksi muutoksia myös verohallinnon tietojärjestelmiin. 

  • Lähde: MMM, Tiedote 19.1.2018, "Sadonkorjuun ongelmista kärsineille maatiloille tukea 2017 energiaveronpalautusten kautta – syyskylvövahinkoihin miljoonan euron lisätuki EU:lta"

Tiedotteeseen