UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kotimaan viljatasearvio kaudelle 2017/18 päivitetty

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 30.11.2017

Kotimaan viljatasearvio kaudelle 2017/18 päivitettiin Vilja-alan yhteistyöryhmän markkinatyöryhmässä tämän viikon maanantaina. Kokouksessa tehtiin vientilukujen osalta päivityksiä myös päättyneen kauden 2016/17 tasearvioon.

Tasearvion 2017/18 laskennassa on käytetty tuotantotietoina Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennakollisen satotilaston (23.11.2017) tietoja. Maatilojen rehukäytössä on vähennetty tuoreviljasato (- 25 000 tn viime taseesta). Muut kohdat perustuvat kauden 2016/17 viljataseeseen sekä asiantuntija-arvioihin VYR markkinaryhmän palaverissa 27.11.  

Viljatasearvioon 2017/18 tehtiin seuraavat muutokset. Vertailuluvut ovat ensimmäisestä arviosta 25.9.2017. 

VEHNÄ 
Tuotanto: 789 000 tn vrt. 814 000 tn 
Tuonti: 33 000 tn vrt. 8 000 tn
Energiakäyttö: 5 000 tn vrt. 10 000 tn 
Vienti: 70 000 tn vrt. 110 000 tn 
Varasto 1.7.2018: 258 000 tn vrt. 213 000 tn


RUIS
Tuotanto: 114 000 tn vrt. 116 000 tn 
Käyttö siemeneksi: 4 000 tn vrt. 2 000 tn 
Vienti: 1 000 tn vrt. 0
Varasto 1.7.2018: 110 000 tn vrt. 115 000 tn 


OHRA 
Tuotanto: 1 451 000 tn vrt. 1 520 000 tn
Tuonti: 6 000 tn vrt. 1 000 tn 
Käyttö siemeneksi: 120 000 tn vrt. 130 000 tn
Käyttö rehuksi: 875 000 tn vrt. 865 000 tn
Teolliseen käyttöön: 320 000 tn vrt. 312 000 tn 
Vienti: 116 000 tn vrt. 192 000 tn


KAURA
Tuotanto: 1 012 000 tn vrt. 1 091 000 tn 
Tuonti: 10 000 tn vrt. 5 000 tn 
Käyttö siemeneksi: 85 000 tn vrt. 80 000 tn 
Käyttö rehuksi 499 000 tn vrt. 515 000 tn
Teolliseen käyttöön 1 000 tn vrt. 9 000 tn
Vienti: 380 000 tn vrt. 355 000 tn
Varasto 1.7.2018: 330 000 tn vrt. 399 000 tn 

Viljatasearvio 2017/18 (toinen arvio 27.11.2017)
62 kt, päivitetty 29.11.2017
Viljatasearvio 2016/17 (kuudes arvio 27.11.2017)
64 kt, päivitetty 30.11.2017

Viljatasearviot 2011/12-2017/18