UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kauran elintarvikekäyttö yhä kasvussa maailmalla

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 24.11.2017

Kansainvälinen viljaneuvosto IGC ennustaa maailman kauran tuotannon pysyvän 24,1 milj. tonnissa kaudella 2017/18 eli lähes edeltävän kauden tasolla. Viime vuosien keskiarvo ylitetään 5 prosentilla. Kaurabuumi pönkittää elintarvikekulutusta, mutta rehukäytön ennustetaan laskevan.

Kansainvälinen viljaneuvosto nosti ennustettaan EU:n kauran tuotannosta 8,6 milj. tonniin, mihin syynä ovat odotettua paremmat sadot Iso-Britanniassa ja Espanjassa. Sateet viivästyttivät puinteja Suomen lisäksi myös merkittävässä kauran tuottajamaassa Ruotsissa ja heikensivät sadon laatua.  EU on maailman suurin kauran viejä.  

Kanadan kaurasadon arvioidaan nousevan korkeimmilleen neljään vuoteen, 3,8 milj. tonniin. Kasvua edeltävään kauteen tulee lähes 20 %, sillä hintataso on kannustanut kylvöihin. Vaikka Saskatchewanin etelä- ja keskiosissa kärsittiin kuivuudesta, saatiin Kanadassa koko maan tasolla ennätyskorkeita keskisatoja. Australiassa kaurasadon sen sijaan odotetaan laskevan lähes puolella (- 44 %) viime kauden ennätyslukemista.

Tieto kauran terveyshyödyistä nostaa kysyntää 

IGC ennustaa kauran kulutuksen pysyvän melko vakaana, sillä kasvavan elintarvike- ja teollisuuskulutuksen odotetaan kompensoivan laskevaa rehukäyttöä. Tietoisuus kauran terveyshyödyistä on parantunut, minkä seurauksena kauran elintarvikekysynnän odotetaan nousevan 4 prosentilla viime kaudesta 5,2 milj. tonniin. Rehukäytön sen sijaan ennustetaan laskevan (-7 %) 16,6 milj. tonniin. Laskua kokonaiskulutukseen ennustetaan tulevan 5 prosenttia. Viiden vuoden keskiarvon ennakoidaan kuitenkin ylittyvän 3 prosentilla.

Maailman kauravarastojen ennustetaan pysyvän viime kauden tasolla 2,9 milj. tonnissa. Kauran vientikaupan odotetaan pysyvän viime kauden tasolla 2,1 milj. tonnilla, mitä tukee USA:n vakaa kysyntä. 

Kauran hinnat ovat laskeneet viime kuusta (- 9 %) USA:n futuurimarkkinoilla, Kanadassa kuin Iso-Britanniassa. Hinnat heikkenivät puintipaineen alla myös Australiassa. Läntisestä Australiasta on raportoitu keskimääräistä paremmista sadoista.  

  • Lähde: IGC, Grain Market Report, November 2017