UUTISIA VILJAKETJUSTA

Evira seuraa viljasadon laatua - kevätvehnän sakoluku romahtanut korjuuviikkojen edetessä

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 20.10.2017

Syksyn sateet sekä pitkään venyneet puinnit ovat heikentäneet kevätvehnän leivontalaatua, ilmenee Eviran viljasadon laatuseurannasta. Puintikauden alussa korjattujen erien hehtopainot ovat keskimäärin hyvällä tasolla, mutta syksyn edetessä laskua on tullut.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira seuraa viljasadon laatua ja päivittää laatutietoja verkkosivuilleen viikoittain. Tiedot viljasadon laadusta 2017 ovat nyt vielä ennakkotietoja. Keskiarvotiedot perustuvat tässä vaiheessa noin 400 tutkittuun näytteeseen, mutta lisää näytetuloksia on tulossa. 

Sateinen syksy sekä myöhään venyneet puinnit ovat laatuseurannan tulosten mukaan laskeneet kevätvehnän sakolukua ja samalla heikentäneet kevätvehnän leivontalaatua. Kevätvehnän keskimääräinen sakoluku oli edellisen kerran alle 200 s vuonna 1993. Myös kevätvehnänäytteiden keskimääräinen hehtopaino on laskenut syksyn edetessä. 

Rukiin osalta keskimääräinen hehtopaino on ollut analysoiduissa näytteissä korkea, 78,1 kg ja surkastuneita jyviä on viime vuosia vähemmän. Rukiin sakoluku on kuitenkin viime vuosien keskiarvoja matalampi. 

Kauran keskimääräinen hehtopaino 57,6 kg on noin kilon viime vuotista korkeampi. Pienten jyvien osuus on viime vuotta pienempi. DON-hometoksiini kuitenkin heikentää kaurasadon laatua myös tänä vuonna, koska tähän mennessä tutkituista näytteistä viidennes on ylittänyt elintarvikekauralle asetetun DON-raja-arvon. 

  • Lähde: Evira, Viljasadon laatu 2017  

Viljasadon laatuseurantaan