UUTISIA VILJAKETJUSTA

Ennuste punahomeen riskistä viljoissa

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 16.8.2017

Kasvukauden sateinen ja kostea sää viljan kukinnan aikaan on suosinut punahomeen leviämistä viljoissa, ja ensimmäisiä oireita on jo havaittu ohran tähkissä. Oireet eivät välttämättä automaattisesti merkitse samalla kohonneita toksiinipitoisuuksia, mutta ovat kuitenkin selkeä merkki punahomeen tartunnasta. Viileä sää on toisaalta voinut hidastaa punahomeen leviämistä kasvustoissa.

Hometoksiinien pikamittaus kannattaa teettää, jotta saadaan selville viljaerien turvallisuus ja suositus jatkokäyttöön. Näytteenotto viljaerästä ennakkonäytteen lähettämistä varten on tehtävä huolellisesti. Koska punahomeet voivat esiintyä pesäkkeinä puidussa sadossa, on viljaerästä otettava riittävä määrä osanäytteitä ja sekoitettava ne huolellisesti näytteen edustavuuden varmistamiseksi.

Luonnonvarakeskus Luken kehittämän punahomeen ennustemallin mukaan kauralla ei ole havaittavissa korkeaa DON-toksiiniriskiä lukuun ottamatta hyvin pieniä alueita Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa, mikäli kylvöt ovat myöhästyneet. Hieman kohonnutta riskiä (20-40 %) on havaittavissa Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja kapealla vyöhykkeellä Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Alhaisen riskin (<20 %) alueita ovat Kaakkois-Suomi, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta ja Pohjanmaa. Ennuste pohjautuu Ilmatieteen laitoksen toimittamiin kasvukauden aikaisiin lämpötila- ja suhteellisen kosteuden arvoihin aikavälillä 1.3. - 7.8.2017. Ennustetta tarkennetaan syyskuun alkupuolella. 

Toksiiniriskiä voi pienentää vielä sadonkorjuuvaiheessa 

Puinnissa kannattaa varmistaa puimurin säädöillä, että kevyitä pieniä jyviä ei joudu viljaerään, koska korkeat toksiinipitoisuudet ovat yleensä kevyissä, punahomeen surkastuttamissa jyvissä. On tärkeää, että viljaerä kierrätetään kuivurissa huolellisesti niin, että kevyet jyvät, roskat, homepöly ja muut epäpuhtaudet lähtevät tehokkaasti pois. Myös puitaessa kuivalta vaikuttavat viljaerät on hyvä kuivata huolellisesti alle 14 %:n kosteuteen. Mikäli vilja on laossa ja laaturiskiä epäillään, kannattaa huonot kohdat puida erikseen ja säilyttää erät erillään.

Sadon laatua voidaan merkittävästi parantaa myös lajittelulla ennen kaupan tai teollisuuden vastaanottoon viemistä tai käyttöä kotieläinten ruokinnassa. Punahome ei välttämättä näy jyvissä ulospäin. Selviä tartunnan merkkejä ovat tummuneet jyvät ja lohenpunainen homekasvusto jyvien ulkopinnoilla. Viljassa, erityisesti ohrassa esiintyvä aniliininpunainen väri ei ole punahometta, vaan kasvin omaa, lajiketyypillistä antosyaani -väriainetta.  

Varmista myös rehuviljan laatu

EU-lainsäädännössä on asetettu raja-arvot hometoksiinien enimmäismäärille elintarvikeviljassa sekä suositusarvot rehuviljalle. Myös käytettäessä omaa viljaa kotieläinten ruokinnassa on tärkeää selvittää sen laatu. Erityisesti siat ja hevoset sekä yleisesti nuoret eläimet ovat herkkiä hometoksiineille. Nautaeläimistä lypsylehmät ovat lihanautoja herkempiä toksiineille.

Viljan jyvien murskesäilöntä hapolla katkaisee hometoksiinien muodostumisen samaan tapaan kuin kuivaus. Jos sadossa on punahomeen toksiineita jo ehtinyt muodostua, ne eivät häviä tai tuhoudu murskesäilönnässä eli riski on samantapainen kuin kuivassa viljassa. Murskesäilöntää varten sato voidaan kuitenkin korjata aiemmin pellolta, mikä pienentää hometoksiinin riskien syntyä etenkin huonoissa korjuuolosuhteissa. 

Viljan hometoksiinianalyysejä tekevät Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Luonnonvarakeskus Luke, Eurofins Scientific Finland Oy, Suomen Viljava Oy, Västankvarnin koetila sekä teollisuuden ja kaupan viljan vastaanotto.

VYR seuraa viljojen punahometilannetta sadonkorjuun aikana, ja tiedottaa tilanteesta säännöllisesti. Puintien etenemisestä riippuen ensimmäisiä tuloksia viljasadon hometoksiinitilanteesta saataneen syyskuun puolivälin jälkeen, mikä antaa lisätietoa riskin suuruudesta.  


Lisätietoja: Sari Peltonen, VYR turvallisuustyöryhmän puheenjohtaja, ProAgria Keskusten Liitto, p. 020 747 2477, sari.peltonen a proagria.fi; Veli Hietaniemi, Luonnonvarakeskus Luke, p. 029 531 7211, veli.hietaniemi a luke.fi; Mirja Kartio, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, p. 040 534 5510, mirja.kartio a evira.fi; Elina Sieviläinen, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, p. 040 848 6094, elina.sievilainen a evira.fi 

Ohjeet edustavaan viljan näytteenottoon ja hometoksiinien hallintaan: www.vyr.fi/fin/viljelytietoa/huoneentaulut/suomeksi/