UUTISIA VILJAKETJUSTA

Teollisuuden ja kaupan viljan ostot kasvoivat alkuvuonna

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 10.5.2017

Luonnonvarakeskuksen (Luke) julkaiseman tilaston mukaan viljaa siirtyi maatiloilta markkinoille vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhteensä 484 miljoonaa kiloa eli 484 000 tonnia. Viime vuonna vastaavana ajankohtana viljaa myytiin tiloilta yhteensä 454 miljoonaa kiloa.

Vehnää siirtyi tammi–huhtikuun aikana tiloilta markkinoille 157 miljoonaa kiloa. Leipävehnää tästä on vajaa puolet (78 milj. kg) ja rehuvehnää toinen puolikas (79 milj. kg). Ruista ostettiin tiloilta 14 miljoonaa kiloa, mallasohraa 55 miljoonaa kiloa ja rehuohraa 123 miljoonaa kiloa.  

Kauraa siirtyi markkinoille 134 miljoonaa kiloa, joka on 7 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Vuoden 2016 kolmannella kvartaalin (heinä–syyskuu) lukemista jäätiin kuitenkin kauas – tällöin kauraa siirtyi maatiloilta markkinoille pian sadonkorjuun jälkeen 236 milj. kiloa. Kolmas vuosikvartaali onkin vilkkain viljan myyntiaika.

1005 Teollisuuden ja kaupan ostot

Viljan käyttö elintarviketeollisuudessa tasaista  

Kotimainen teollisuus käytti viljaa yhteensä 326 miljoonaa kiloa, josta 108 miljoonaa kiloa meni elintarvikekäyttöön ja 132 miljoonaa kiloa rehukäyttöön. Viljan käyttö elintarviketeollisuudessa on pysynyt vakaalla tasolla. Rehuteollisuuden käyttämät määrät sen sijaan vaihtelevat voimakkaammin. 

1005 viljan käyttö

Vehnää meni elintarvikekäyttöön 108 miljoonaa kiloa ja rehuksi 132 miljoonaa kiloa. Rukiin elintarvikekäyttö oli 23 miljoonaa kiloa. Lähes kaikki ruis menee elintarvikkeeksi.  Ohraa meni eniten muuhun käyttöön, eli pääosin maltaaksi ja tärkkelykseksi, yhteensä 79 miljoonaa kiloa. Rehuksi ohraa meni 42 miljoonaa kiloa ja elintarvikkeeksi vajaat 3 miljoonaa kiloa.  

Kauraa meni elintarvikkeeksi 25 miljoonaa kiloa (37 %) ja rehuksi 43 miljoonaa kiloa (63 %).  Kauraa käytettiin elintarvikkeeksi 20 % enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Kasvua vuoden 2015 ensimmäiseen kvartaaliin tuli reilut 32 prosenttia.  Kauran rehukäyttö sen sijaan laski viime vuoden ensimmäisestä kvartaalista lähes 12 prosenttia. 

1005 Elintarvikekäyttö 1005 Viljan REHUkäyttö
  • Lähde: Luke, Teollisuuden ja kaupan viljan ostot ja käyttö 2017, 1. vuosineljännes 

Luken tilastoon