UUTISIA VILJAKETJUSTA

Syyskylvöt talvehtineet vaihtelevasti

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 9.5.2017

VYR-kylvöseurannan yhteydessä asiantuntijaraadilta kysyttiin myös syyskylvöjen talvehtimisesta. Ruis on jälleen talvehtinut syysvehnää paremmin kaikilla viljelyalueilla. Talvi oli ankara myös syysrapsille.

Ruis selvisi talvesta 

Hämeessä, Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa syyskasvustot ovat talvehtineet pääsääntöisesti hyvin, mutta syysvehnällä esiintyy paikoitellen tuhoja. Hämeessä maa oli roudassa ennen lumen tuloa, joten lumihomeelta vältyttiin eikä vesi juuri seissyt pelloilla pahasti kevättalvellakaan. 

Osissa Kymenlaaksoa oli kovien pakkasten aikaan lunta sen verran, että kasvupiste peittyi eivätkä kasvustot tuhoutuneet. Syysruis selviytyi huhtikuun pakkasista ilman tuhoja. Syysvehnän jo kehittyneet lehdet saattoivat osin lakastua. Asiantuntija-arvion mukaan kasvupiste ei vaurioitunut, joten kasvu on jälleen alkanut. 

Uudellamaalla ja osissa Kymenlaaksossa lumipeite oli hyvin ohut. Paikoitellen kasvustot olivat jääkerroksen alla melko pitkään. Syksyllä syysviljojen kylvöt menivät myöhään ja syksy oli kuiva, joten kasvustot jäivät osin heikoiksi. Tuulinen ja kolea kevät on harventanut kasvustoja entisestään. 

Syysvehnät koetuksella 

Vastaava tilanne on myös Varsinais-Suomessa – ruis on selvinnyt talvesta pääosin hyvin, mutta syysvehnän kohdalla on jonkin verran ongelmia. Pieni osa Varsinais-Suomen syysvehnäkasvustoista joudutaankin rikkomaan. Syysohran kerrotaan talvehtineen välttävästi tai heikosti.

Varsinais-Suomessa kylmä ja tuulinen kevät, jääpolte, aikaisin lähtenyt lumi sekä huhtikuun kovat yöpakkaset ovat harventaneet syysvehnäkasvustoja.  Rouste katkoi juuria ja nosti oraita irti maassa. Toisaalta myös iloisia yllätyksiä löytyy, sillä hyvin myöhään kylvetyt ja pieneksi jääneet syysvehnät ovat hengissä. Syysvehnällä vaikutti myös kuiva syksy, jonka johdosta kehitys kylvön jälkeen oli heikkoa. Ruiskasvustoissa sen sijaan riittää ihailtavaa ja heikkoja kasvustoja on hyvin vähän, jos kahukärpästen ja etanoiden syksyllä kiusaamia kasvustoja ei lasketa.  

Syysrapsi koki kovia 

Syysöljykasvien talvehtiminen on asiantuntija-arvioiden mukaan ollut välttävää tai heikkoa. Varsinais-Suomessa syysrapsista arviolta puolet on tuhoutunut, Pohjanmaalla pahimman arvion mukaan kasvustoista jopa 90 % on kuollut. Erinomaisia syysrapsikasvustoja on vaikea löytää. Talvehtiminen on alueittain epäonnistunut täysin, toisaalla kasvustot ovat säilyneet hieman paremmassa kunnossa.  

Pelloilla oli jääkenttiä

Myös Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjanmaalla syysvehnä selvisi talvesta paikoitellen kohtalaisesti tai heikosti, ruis paremmin. Pelloilla oli alkuvuodesta paljon jäätä, johon nähden kasvustot ovat talvehtineet yllättävän hyvin. Kevään pakkaset voivat vielä kuitenkin tehdä tuhoja. Pohjanmaalla syysohran kohtalo on vielä kysymysmerkki, vaikka heikolta näyttää. Kuminakasvustot sen sijaan näyttävät pääosin elinvoimaisilta.    

Aikaisin kylvetyt rukiit talvehtivat parhaiten  

Keski-Suomessa on keväällä nähty syysviljoilla monen kirjavia värityksiä, josta väri on normalisoitunut. Osassa maakuntaa lunta oli alkutalvesta liian vähän. Lisäksi alkusyksyn kuivuus jätti oraat turhan pieniksi.  

Etelä-Karjalassa talvituhoja on jonkin verran havaittavissa pelloilla, joilla vesi on seisonut. Parhaimmilta näyttävät hybridirukiit, jotka saatiin kylvettyä syksyllä ajoissa. Perinteiset populaatiorukiit sekä myöhään kylvetyt kasvustot ovat kärsineet kevään yöpakkasista eniten. Rouste on ollut paikoin voimakasta ja myöhään kylvetty syysvehnä on kärsinyt siitä.  

Pohjois-Karjalassa on esiintynyt jääpoltetta ja talvehtimisen arvioidaan sujuneen kohtalaisesti. Joulukuussa lumien sulaminen ja sitten pelloille kertyneen veden jäätyminen ovat vikuuttaneet kasvustoja monin paikoin.

Pohjois-Savossalunta oli riittävästi eikä jääpoltetta tullut, joten talvehtiminen sujui kohtalaisesti. Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Lapissa talven aikana peltojen pintaan kehittynyt jääkerros on tuhonnut kasvustoja. Varsinkin raskaimmilla kivennäismailla on talvituhoja. Eloperäiset maat ovat talvehtineet paremmin.  

Lähde: VYR-kylvöseurannan asiantuntijaraati


Lisää aiheesta: