UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kuivuus ja kylmyys laskenut sato-odotuksia Euroopassa

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 19.5.2017

Ranskalainen analyytikkofirma Strategie Grainsin tuoreen arvion mukaan kylmyys ja veden puute ovat edelleen laskeneet vehnän ja ohran satopotentiaalia Euroopassa. Tuotantoennusteiden laskusta huolimatta EU:n tuotannon ennustetaan elpyvän viime vuodesta, mutta jäävä hieman sitä edeltävien vuosien tasosta.

Eniten satopotentiaali on kuivien ja kylmien sääolosuhteiden takia heikentynyt Espanjassa, mutta myös Ranskassa ja Belgiassa sato-odotukset ovat laskeneet. Iso-Britanniassakin sato-odotuksia on jouduttu laskemaan, mutta pienemmissä määrin. Kuivuudesta on kärsitty myös eteläisessä Italiassa, joka on durum-vehnän päätuotantoaluetta. 

Huhtikuun puolivälin jälkeen lämpötilat tippuivat jyrkästi alle vuodenajalle tavanomaisen tason suuressa osassa EU:ta. Muun muassa Skandinaviassa, Baltian maissa, Puolassa, Saksassa ja Ranskassa oli lukuisia ankaria yöpakkasia. Syysviljojen kasvu sekä kevätviljojen alkukehitys hidastuivat merkittävästi Pohjois- ja Koillis-Euroopassa. 

Pakkasten arvioidaan aiheuttaneen jonkinasteista vahinkoa erityisesti kevätviljakasvustoille. Kylmyyden arvioidaan aiheuttaneen jonkin verran vahinkoa myös syysohralle Ranskassa. Toukokuun alun sateet tulivat Ranskassa tarpeeseen. Maissin kylvöt EU:ssa saatiin pääosin päätökseen toukokuun alkupuoliskolla. 

Tuotantoennusteita laskettu

Strategie Grains laski ennustettaan EU:n vehnän tuotannosta kaudella 2017/18 142,7 milj. tonniin, joka tarkoittaa 1,1 milj. tonnin laskua viime kuun ennusteesta. Ennusteen lasku johtuu pääosin laskeneista sato-odotuksista. Vielä odotetaan kuitenkin huomattavasti kuluvaa kautta korkeampaa vehnäsatoa. Kaudella 2016/17 vehnää tuotettiin EU:ssa 135,8 milj. tonnia.  

Ohran tuotantoennustetta tulevalla kaudella puolestaan on laskettu 1,7 milj. tonnilla 59,6 milj. tonniin, joka on lähellä EU:n viime vuoden tuotantomääriä. Satopotentiaalin lasku on syynä myös ohran tuotantoennusteen laskuun. Strategie Grains ennustaa maissin tuotannon pysyvän kuluvan kauden tasolla noin 60 milj. tonnissa. EU:n kokonaisviljantuotannon kaudella 2017/18 Strategie Grains ennustaa olevan 301,6 milj. tonnia (2016/17: 296,1 milj. tn).

EU:n vehnätase kevenee 

Kaudella 2016/17 EU:n vehnän tuotanto laski jyrkästi Ranskan johdattelemana. Viennit Pohjois- ja Kaakkois-Euroopasta pysyivät kuitenkin vakaalla tasolla. EU:n loppuvarastot 2016/17 laskevatkin Strategie Grainsin arvion mukaan 10 milj. tonniin, joka tarkoittaa varastoissa olevan vehnää 6 milj. tonnia vähemmän kuin edeltävän kauden lopussa. 

Strategie Grains ennustaa EU:n vehnän tuotannon elpyvän kaudella 2017/18, mutta jäävän kuitenkin satokausien 2015/16 ja 2014/15 tuotantomääristä. Tuotantoennusteet voivat kuitenkin vielä muuttua merkittävästikin, sillä kuivuuden ja kylmyyden todellisia vaikutuksia satoon on vielä vaikea määrittää. Tarjonnan kasvaessa kuitenkin myös vientien ennustetaan kohentuvan kuluvan kauden heikoista luvuista. Ranskan uskotaan palaavan Pohjois-Afrikan markkinoille sekä Baltian maiden puolestaan Lähi- ja Keski-Idän markkinoille. Uuden sadon futuurinoteeraukset ovat vielä sen verran alhaalla, että rehukulutuksen ennakoidaan pysyvän korkeana ja elintarvikekulutuksen vakaana. 

Hinnoilla nousupotentiaalia? 

Nykyiset ennusteet heinäkuun alussa alkavalle kaudelle 2017/18 eivät osoita laskupotentiaalia EU:n vehnän hinnoille. Suurten varastojen takia Venäjän odotetaan tähtäävän aggressiivisesti kansainvälisille markkinoille. Ukrainan vientien arvioidaan sen sijaan laskevan tuotannon laskun johdattelemana. Maan uskotaan pysyvän vientimarkkinoilla vahvasti mukana ainakin joulukuun loppuun asti. EU:n hinnat saattavat näin ollen olla paineen alla talveen saakka. Strategie Grains ennakoi hintojen kuitenkin lähtevän pienoiseen nousuun alkuvuodesta.

Hintojen mahdollinen nousu konkretisoituu markkinointikauden toisella puoliskolla. Hintojen nousupotentiaali riippuu kuitenkin toteutuvasta sadosta Mustanmeren alueella, EU:ssa ja USA:ssa. Hintojen nousun saattaa kuitenkin nujertaa kilpailu Venäjän suunnalta, kuten myös kilpailu maissin kanssa. 

Maailman maissitaseen odotetaan pysyvän raskaana. Maissi voikin viedä osan rehukysynnästä, jos hintaero vehnään kasvaa. Ohrataseen ennustetaan pysyvän tulevalla kaudella rehuohran suhteen vakaana ja mallasohran suhteen raskaana. Katseet ovat kuitenkin säässä ja tulevassa sadossa.  

Lähde: Strategie Grains, Grain Report, 18 May 2017 

  • Ennusteet ovat tässä vaiheessa kautta alustavia ja voivat muuttua vielä merkittävissä määrin.