UUTISIA VILJAKETJUSTA

Päivityksiä maailman viljatasearvioihin: viljantuotanto laskee, tarjonta säilyy runsaana

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 28.4.2017

Maailman kokonaisviljantuotanto kuluvalla kaudella 2016/17 nousee Kansainvälinen viljaneuvosto IGC:n tuoreen ennusteen mukaan ennätyskorkealle 2 111 milj. tonniin. Tämä tarkoittaa 5 prosentin kasvua viime kaudesta. Ennustetta on nostettu 6 milj. tonnilla viime kuun ennusteesta.

Vahvasta kysynnästä huolimatta kauden 2016/17 loppuvarastojen ennustetaan nousevan uuteen huippuunsa 516 milj. tonniin, joka vastaa 8 % vuosikasvua. Viime kuusta ennustetta on nostettu 3 milj. tonnilla. Ennustetta kansainvälisen viljakaupan volyymista puolestaan on korotettu viime kuusta 2 milj. tonnilla 345 milj. tonniin. Kasvu tulee pääosin vehnästä sekä Intian vahvasta kysynnästä.  

Hintanoteeraukset laskivat huhtikuussa

Hintojen muutoksia kuvaava IGC:n GOI-indeksi (Grains and Oilseeds Index) laski viime kuusta 1 %. Vehnän GOI-alaindeksi laski viime kuusta 2 % johtuen siitä, että odotuksissa on toinen peräkkäinen runsaan tarjonnan vuosi.

Myös soijan GOI-alaindeksi laski huhtikuun aikana 2 % seurauksena vientinoteerausten laskusta USA:ssa ja Etelä-Amerikassa, kun markkinat ennakoivat tarjonnan olevan runsasta myös jatkossa. Laskua kuitenkin hillitsi vilkas globaali kysyntä sekä epäsuotuisat sääolot Argentiinassa. Maissin GOI-alaindeksi sen sijaan pysyi lähes muuttumattomana viime kuusta.  

Korkeat alkuvarastot vahvistavat tarjontaa 2017/18 

IGC ennustaa viljojen tuotannon 2017/18 laskevan 3 % edeltävästä vuodesta. Tarjontaa kuitenkin vahvistaa korkeat alkuvarastot. Kuitenkin myös kysynnän ennakoidaan kasvavan tulevalla kaudella. 

Globaalin soijantuotannon arvioidaan nousevan uusiin ennätyslukemiin 348 milj. tonniin. Loppukauden varastojen ennakoidaan nousevan viime vuoden vastaavasta ajankohdasta lähes neljänneksellä, sisältäen Brasilian ja USA:n jyrkän kasvun. 

Rypsin ja rapsin tuotannon ennustetaan nousevan tulevalla kaudella 

Kaudella 2016/17 maailman rypsin ja rapsin tuotanto laski 68,1 milj. tonniin (2015/16: 70,2 milj. tn) pienemmästä viljelyalasta johtuen. Myös kulutus laski hieman johtuen tarjonnan vähyydestä sekä vaihtoehtoisten hyödykkeiden runsaasta tarjonnasta. Maailman rypsi- ja rapsivarastojen ennustetaankin olevan kauden 2016/17 lopussa lähes neljänneksen pienemmät kuin vuotta aikaisemmin.

IGC ennustaa maailman rypsin ja rapsin tuotannon nousevan tulevalla kaudella 2017/18 lähes kauden 2013/14 ennätyslukemiin. Satojen ennakoidaan kasvavan erityisesti EU:ssa, entisissä Neuvostoliiton maissa sekä Kanadassa. Kasvu perustuu kasvaneeseen viljelyalaan, joka kompensoi oletettua laskua keskisadoissa. Kuivuus ja matalat lämpötilat ovat aiheuttaneet huolta osissa Eurooppaa sekä entisiä Neuvostomaita.

Kanadassa rapsin kevätkylvöalan ennakoidaan nousevan. Kylvöt ovat kuitenkin hieman viivästyneet märkyyden seurauksena.  Kanadan rapsintuotannon ennustetaan kuitenkin nousevan kaikkien aikojen huippulukemiin. Australiassa tuotannon sen sijaan ennakoidaan laskevan 11 prosentilla. Sademäärien ennustetaan jäävän keskimääräistä alhaisemmiksi, mikä on osasyy laskuun.  

  • Tasearviot ovat tässä vaiheessa kautta alustavia ja voivat vielä muuttua merkittävissä määrin.   

Lähde: IGC, Grain Market Report, April 2017