UUTISIA VILJAKETJUSTA

VYR tutustui viljakaupan käytänteisiin Suomenlahden eteläpuolella

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 29.3.2017

Vilja-alan yhteistyöryhmä teki maaliskuun puolivälissä opintomatkan Viroon. Matkan tarkoituksena oli tutustua viljakaupan käytänteisiin Suomenlahden eteläpuolella.

Matkalle osallistui parikymmentä henkeä. Mukana oli VYR:n jäsenorganisaatioiden edustajia ja myös viljelijätyöryhmä oli edustettuna.

Ensimmäinen vierailukohde oli Baltic Agron Scanola öljynpuristamo Jõgevassa, minkä jälkeen tutustuimme Kevili-viljelijäosuuskunnan toimintaa Rõngussa. Kevilistä lisää jäljempänä. Teimme myös yllätysvisiitin Lasse Kosken tilalle Luunja Mõisiin Tarttoon. Tilaa pyörittää solhoosin vanha johtaja sekä hänen poikansa, jotka ovat myös tilan osakkaita Kosken ja tämän isän lisäksi.

Toisena päivänä menimme tutustumaan Kalle Åbergin tilalle Sootagaan Tarttoon. Kalle on ollut Virossa jo useiden vuosien ajan, ja meni sinne alun perin avustustöihin. Kehitys Virossa on ollut huimaa. Opintomatkan viimeinen kohde oli Scanagra Viljandissa, jossa saimme kuulla lisää viljakaupan toimintamalleista viljan ostajan näkökulmasta. 

IMG 0733

Osuuskunta voimissaan

Vierailimme Kevili-viljelijäosuuskunnan uudessa, 2016 valmistuneessa vastaanottopisteessä Rõngussa. Isäntänämme toimi Rõngun terminaalin johtaja Kaupo Ojavee. 

Kevilillä on yhteensä 144 jäsentä (helmikuun 2017 tilanne), jotka viljelevät yhteensä noin 80 000 hehtaaria. Keskimääräinen jäsenistön tilakoko on siis n. 540 hehtaaria. Viljelijäosuuskunta työllistää yhteensä 27 henkeä. Osuuskunnalla on myös toinen siilosto Roodeväljassa, joka valmistui vuonna 2013.

IMG 0662

Kuvassa Rõngun terminaali, joka on toinen osuuskunnan kahdesta terminaalista. Kevilin terminaalien siiloihin mahtuu yhteensä 100 000 tonnia viljaa ja kuivatuskapasiteetti on 75 tonnia tunnissa. 

Rõngun terminaali-investointi kustansi yhteensä 8,6 milj. €, josta 1 milj. € on jäsenistön omarahoitusta, 1,6 milj. € EU-tukea (ei ollut varmistunut rakennusprojektia aloitettaessa) sekä 6 milj. € pankkilainaa.

Jäsenten taustat selvitetään

Osuuskuntaan liittymismaksu on 3 000 €, joka palautetaan mahdollisessa erotilanteessa. Osuuskuntaan kuulumisen edellytyksenä on, että tietty määrä sadosta on toimitettava Keviliin.  

Osuuskuntaan ei voi liittyä kuka tahansa. Liittyminen edellyttää suosituksia kahdelta jo osuuskunnassa mukana olevalta jäseneltä. Lisäksi tilalle tehdään taloudellinen selvitys. Näiden toimenpiteiden avulla on tarkoitus varmistaa jäsenistön luotettavuus ja taloudellinen vakaus. Jäsenet vastaavat osaltaan osuuskunnan lainasta. 

Jäsenistöön kuuluu myös siemenviljelijöitä, joilta voidaan ostaa siemenviljaa markkinahintaan myytäväksi muille jäsenille. Kevilin kautta voi hankkia myös muita tuotantopanoksia, kuten lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita, joihin Kevili tarjoaa maksuaikaa alhaisella korolla.

Myös sosiaalinen aspekti on Kevilissä vahva. Osuuskunta järjestää jäsenistölle ja heidän perheilleen erilaisia tapahtumia, juhlia ja matkoja, joiden kulut jäsenistö kattaa itse. Jäsenistön tasavertainen kohtelu on tärkeää Kevilille.  

Ostohinnat tekstiviestitse

Ostohinnat ilmoitetaan jäsenistölle tekstiviestitse päivittäin vai vähintään kolmesti viikossa. Hintojen lähettäminen tekstiviestillä onkin Virossa yleinen käytäntö. Lisäksi Kevili lähettää jäsenille pari kertaa kuussa markkinakatsauksen sähköpostitse. Futuureja Kevili käyttää hinnan suojaamiseen. Viljaa ei kuitenkaan ole pakko myydä silloin, kun sen toimittaa varastoitavaksi osuuskunnalle. Tällöin viljelijän tulee maksaa varastointikorvausta. 

IMG 0664

Toimitettaessa kuormasta otetaan näyte kahdeksasta kohtaa. Näin varmistetaan oikeat laatulisät tilitykseen. 

Tähäimenä tuottojen otimointi

Osuuskunnan tavoitteena on jäsenten edun ajaminen tuottojen optimointi. Voitosta vain osa pidetään Kevilillä toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Tuotantopanoksia kilpailutetaan ja ostetaan isoissa erissä mahdollisimman edullisesti. Myytävästä viljasta pyritään saamaan paras mahdollinen hinta, joka ei aina kuitenkaan ole se korkein.  

Kevilillä tähdätään tuottamaan sitä "riittävää" laatua, jolle on kysyntää. Tähtäimenä ei siis ole tuottaa aina korkeinta mahdollista laatua, jos siitä ei sillä hetkellä makseta. Heikompia laatuja sekoitetaan huippulaatuun. Tavoitteena onkin,  ettei laatuvähennyksiä tehdä viljelijöiden tilityksiin. Viljatilityksen viljelijä saa viiden päivän sisällä toimituksesta, usein nopeamminkin. Tämä on yleinen käytäntö Virossa.

Rõngun terminaali tarjoaa jäsenille varastoinnin lisäksi myös kuivatus- ja analysointipalveluita. Virossa varastointi- ja kuivauskapasiteetti tiloilla on suhteessa Suomea pienempi. Näin ollen Kevilin mahdollisuus ottaa vastaan myös märkää viljaa kesken puintikauden tuo lisäarvoa jäsenille. Jäsenten kaikki vilja ei kulkeudu terminaalin kautta, vaan osa menee tilalta suoraan satamaan tai asiakkaalle.  

Luomusta Kevilillä ei sen sijaan olla kovin kiinnostuneita. Tuotantomäärien pienuutta pidetään ongelmana ja markkinaa vaikeana. 

IMG 0703

VYR jäsenistöä kuulemassa Viron toimintatavasta. 

Viro on viejämaa

Viro on viljan viejämaa, sillä kaikkia viljalajeja tuotetaan yli oman kulutuksen. Vientikohde vaihtelee markkinatilanteen ja hintatason mukaan. Tilakoko on neuvostohistorian seurauksena suuri. Vehnällä on Virossa viisi laatuluokkaa, jotka ovat muotoutuneet markkinoilla ajan kuluessa. Laatuluokat ovat kaikilla ostajilla suunnilleen samat, mikä helpottaa viljelijöiden tekemää hintavertailua.